Dierwelzijn

Wanneer u dieren op een bedrijfsmatige manier houdt of verhandelt, moet u zich houden aan regels om het welzijn en de gezondheid van dieren te waarborgen. Er zijn bijvoorbeeld regels voor huisvesting, verzorging, en het fokken en scheiden van dieren.

Animal welfare inspection certification kiwa.jpg

Kiwa heeft jarenlange ervaring met het opzetten van kwaliteitssystemen, het houden van audits en het certificeren van bedrijven op het gebied van dierenwelzijn over de hele wereld. Niet alleen in de primaire sector, maar bijvoorbeeld ook bij slachthuizen, vleesverwerkers en winkels. Wij zijn uw betrouwbare partner op het gebied van dierenwelzijn!

Onze diensten op het gebied van dierwelzijn

 • Maatlat Duurzame Veehouderij bevordert duurzame innovaties in de veehouderij. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • VLOG is een Duitse kwaliteitsregeling om te garanderen dat levensmiddelen zijn geproduceerd zonder gebruik van GMO, kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Met het Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming laat u zien zich nog meer in te zetten voor dierenwelzijn. Kiwa VERIN certificeert veehouders, verwerkende bedrijven en de Retail.
  Lees meer
 • KAT

  KAT - Zet uw eieren ook af naar Duitsland door deelname aan KAT. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Maatlat Schoon Erf bevordert duurzame investeringen in de veehouderij en akkerbouw. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer
 • Parkkonijnen - het kwaliteitsprogramma voor de konijnenhouder met veel aandacht voor dierenwelzijn.
  Lees meer
 • Keten Duurzaam Rundvlees (KDR) is een samenwerkingsverband tussen Nederlandse vleesveehouders, slachterijen, grossiers, slagers en overige afnemers van rundvlees. Het keurmerk is gericht op dierenwelzijn en verduurzaming van de keten.
  Lees meer
 • QS pluimvee - Een Duitse kwaliteitsregeling gericht op transparantie in de keten. Kijk hier voor meer informatie.
  Lees meer