20 februari 2018

Kiwa SCM staat los van Keurmerk IVS

Kiwa SCM is als innovatieve certificatie-instelling voor beveiligingssystemen in voertuigen de kennispartner als het gaat om het voorkómen van voertuigdiefstal. Samen met verzekeraars, inbouwers van voertuigbeveiliging, de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc), fabrikanten en andere betrokkenen dragen we bij aan minder voertuigcriminaliteit en een lagere schadelast. 

Het VbV-SCM-keurmerk speelt daarbij een belangrijke rol. Het is in Nederland de alom geaccepteerde waarborg voor correct ingebouwde voertuigbeveiliging. Per 1 januari zou daarnaast het IVS-keurmerk van start gaan. Dit keurmerk staat volledig los van Kiwa SCM en het VbV-SCM-keurmerk. Vooralsnog is het IVS-keurmerk niet op de markt en de vraag is of en wanneer het wordt geïntroduceerd. 

Wij distantiëren ons van dit initiatief én van de informatie die de partij achter IVS verspreidt. Er is géén verband tussen beide keurmerken en géén samenwerking. Daarnaast stelt IVS dat Kiwa SCM een hoge prijs hanteert. Een vergelijking geeft een ander beeld: certificering kan bij Kiwa SCM al vanaf € 4,44 per voertuig; IVS rekent per voertuig € 11, exclusief € 2,50 voor een bij te leveren sticker die de certificering zichtbaar maakt dus ook die informatie klopt niet. 

Kiwa SCM en het VbV-SCM-keurmerk maken daadwerkelijk verschil bij de bestrijding van voertuigcriminaliteit. Al sinds begin 2015 hanteren we bij het certificeren van voertuigbeveiliging het principe van prestatiegericht certificeren: zodanig certificeren dat de prestaties van het beveiligingssysteem daadwerkelijk effectief blijven. De cijfers die AVc op 6 februari 2018 heeft gepubliceerd over voertuigcriminaliteit, laten eens te meer zien dat de certificering bijzonder effectief is.

De toekomst
Een leuk nieuwtje voor inbouwbedrijven zal zijn dat Kiwa SCM een app heeft laten ontwikkelen. Deze app zal op zeer korte termijn worden gepresenteerd. Inbouwbedrijven kunnen met deze app een beveiligingssysteem (af fabriek of later ingebouwd) registreren zonder vooraf te hoeven aanmelden. Een eventuele inspectie kan vervolgens op afstand worden uitgevoerd. 

Daarnaast werkt Kiwa SCM samen met politie, onderzoeksbureaus en de beheerder van de voorschriften voor het VbV-SCM-keurmerk aan betrouwbare gegevens over diefstalmethodes en aantallen gestolen voertuigen mét en zónder (vakkundig ingebouwde) voertuigbeveiliging. Op die manier voorzien we de hele sector van adequate informatie uit gerenommeerde bronnen: cijfers over diefstal van voertuigen met en zonder Kiwa SCM-certificaat komen rechtstreeks uit de database van de RDW en cijfers over diefstal uit voertuigen met en zonder Kiwa SCM-certificaat van ABZ/Solera. De gegevens bieden inzicht tot op het niveau van merk, type auto en bouwjaar. Deze informatie is voor onder meer importeurs, fabrikanten en verzekeraars van voertuigen van grote waarde en toont aan dat certificering van voertuigbeveiliging daadwerkelijk effect heeft. De volgende stap is het indelen van voertuigen in een risicoklasse mbt diefstal van en uit voertuigen. Verzekeraars kunnen via een gratis API de risicocijfers en een daaraan gekoppeld advies inzien.