11 april 2019

Cursussen Nederland en België 2019

Er staan weer een aantal interessante cursussen gepland dit voor- en najaar.

Herontwerp Asfaltwegen
In mei vindt de cursus ‘Herontwerp asfaltwegen’ plaats. Deze cursus is speciaal voor personen die zich bezig houden met de monitoring van een wegennetwerk of de uitvoering van onderhoudswerken aan wegen. Voor deze cursus zijn nog een aantal plaatsen beschikbaar.

Visuele inspectie klein onderhoud en veiligheidsinspectie
De cursus ‘Visuele inspectie klein onderhoud en veiligheidsinspectie’ vindt plaats op 5 en 12 juni. Deze cursus is bedoeld om op de praktijk gericht kennis op te doen om wegen te kunnen beoordelen met het oog op het uitvoeren van klein onderhoud en verkeersveiligheid. Een interessante cursus voor medewerkers wegen bij rijk of provincie, of actief in 'integraal wijkbeheer'. Maar ook voor medewerkers van aannemers en ingenieursbureaus die adviezen voor klein onderhoud geven, is deze cursus een goede keus.

Basiscursus Asfalt België
Dit najaar starten wij ook weer met een Basiscursus Asfalt in Vlaanderen. De cursus richt zich op de situatie in Vlaanderen. Daarom wordt elke fase getoetst aan de specificaties uit het Standaardbestek 250.

Tijdens elke module, die wordt gedoceerd door experten uit de sector, is voldoende tijd voor vragen van de deelnemers. Interactie, bijvoorbeeld een eigen ervaring, maakt de cursus boeiend voor elke participant. Een bezoek aan een asfaltinstallatie en een werf vullen deze cursus aan om ook de praktijk op te snuiven.