29 november 2019

De kwaliteit van een advies


Een raadgevend ingenieur, vaak aangeduid als adviseur of consultant - iemand dus die meekijkt of mee-overweegt, is op de eerste plaats ingenieur. Dat maakt enerzijds een verschil met de uiteenlopende andere typen adviseurs en consultants en anderzijds met andere functies die een ingenieur kan uitoefenen zoals ontwerpen, uitvoeren of controleren.

Meten en rekenen zijn twee belangrijke vaardigheden van een ingenieur. De tegenwoordige middelen zijn zodanig ontwikkeld dat de bediening ervan, zoals van apparatuur als programma's, vrij makkelijk gedaan is en uitkomsten vrijwel gegarandeerd zijn. Eén van de gevolgen is echter, dat de juiste inzet van deze middelen en de beoordeling van de gegevens, werkwijze en de uitkomsten met kennis van zaken, verkregen zowel door scholing als uit ervaring, moet gebeuren.
Als dit niet het geval is, is het werk vervallen tot - vaak simpele - arbeid, nodig maar onvoldoende voor raadgeving over de werkelijkheid, met navenante gevolgen voor degene die zich naar het advies richt.

Raadgevend ingenieur Fedde Tolman heeft een curriculum van een raadgevend ingenieur geschreven dat een aantal voorwaarden van de kwaliteit van een advies bevat. Tevens worden enige kritische kanttekeningen geplaatst bij berekeningen m.b.t. software. Wilt u het volledige artikel lezen? Download dan hier het PDF bestand.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Fedde.Tolman@kiwa.com