15 mei 2018

Draagkrachtmetingen voor stabiele bouwwerken

Bouwwerken zijn onderhevig aan belastingen. Uitwendige krachten als gewicht, wind, grond- en waterdruk moeten worden opgevangen. Een bouwwerk moet voldoende veilig, stijf en stabiel zijn om de berekende levensduur te behalen.

Door belasting kan een bouwwerk vervormen. De stabiliteit van een gebouw komt zowel uit het gebouw als uit de ondergrond, het zandpakket en de fundering. Hierbij is de evenredigheidscoëfficiënt tussen de tegendruk van het zandpakket of funderingslaag en de zakking door belasting van belang. In de praktijk zal moeten worden nagegaan of spanningen en vervormingen binnen de opgelegde randvoorwaarden vallen. Dit zijn zaken die een rol spelen bij de vormgeving en dimensionering van de constructie.

Om de relatie weer te geven tussen de spanning (s) ten gevolge van de belasting en de daarbij behorende vervorming (u), wordt de beddingsconstante (k-waarde) van het zandpakket of funderingslaag bepaald. Kiwa KOAC kan voor u de beddingsconstante berekenen uit resultaten van draagkrachtsmetingen. Een bekende draagkrachtmeting die wij uitvoeren is de statische plaatdrukproef. Dit is een goede, maar tijdrovende meting.

Daarnaast voeren wij ook draagkrachtmetingen uit met een Light Weight Deflectometer (LWD). De LWD-meting is een snelle dynamische meting. We laten hierbij een gewicht vallen op een set rubberen buffers die op een ronde metalen voetplaat zijn gemonteerd (zie bovenstaande afbeelding voor een schematische weergave). In één meet-uur kunnen circa tien metingen worden verricht. Door op meerdere plaatsen te meten wordt een meer representatief beeld verkregen van het zandpakket of funderingslaag. De op deze wijze verkregen beddingsconstante kan worden getoetst aan de waarde die wordt gebruikt in de berekeningen. De beddingsconstante kan ook worden gebruikt voor het uitvoeren van de berekeningen.

De LWD-meting is een goede, snelle en betrouwbare methode om te komen tot een voldoende veilig, stijf en stabiel bouwwerk.

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Peter van der Bruggen:
06 29 55 12 73
Peter.van.der.Bruggen@kiwa.com