12 april 2021

Kiwa KOAC Research & Development

Sinds kort kent Kiwa KOAC een nieuwe afdeling, namelijk Kiwa KOAC Research & Development (R&D). Naast de reeds bestaande units Advies, Road Testing en Keuringen is R&D de vierde afdeling binnen Kiwa KOAC. Onze collega Fedde Tolman is de contactpersoon voor Kiwa KOAC R&D.

Waar houdt Kiwa KOAC R&D zich mee bezig?

Kiwa KOAC R&D richt zich met name op het volgende:

 • Het ontwikkelen van nieuwe (niet-standaard) testmethoden
  Kiwa KOAC R&D doet testen op civieltechnische materialen als asfalt, beton, lichtgebonden steenachtige materialen en kunststoffen en hoofdzakelijk m.b.t mechanische-, doorlatendheids- en samenstellingseigenschappen. Een belangrijk onderdeel van de eerst genoemde zijn dynamische testen volgens normen als EN, ASTM, DIN e.a. en testen die buiten genormeerde testmethoden vallen. Daarnaast ontwerpen wij testmethoden op maat voor bijzondere materialen of constructies en voeren wij deze uit.

 • De ontwikkeling van nieuwe materialen, zoals geopolymeer beton
  In de bouwsector is veel aandacht voor duurzaamheid, maar er valt nog veel winst te behalen. Zo is een veelgebruikt bouwmateriaal als beton verantwoordelijk voor een behoorlijke CO₂-uitstoot, omdat bij de productie van cementklinker veel energie nodig is. Een alternatief voor cement zou beton dus een stuk duurzamer maken. Dat alternatief is geopolymeer beton. Zo werd bij de constructie van twee bruggen van Floriade Almere gebruik gemaakt van geopolymeer beton. Kiwa certificeerde de gebruikseigenschappen van dit beton én monitort komende jaren het gedrag van de constructie. Lees hier het volledige artikel over het gebruik van geopolymeer beton op Floriade.

 • Bijzondere constructies en beoordeling schadegevallen
  Kiwa KOAC R&D adviseert over bijzondere constructies en bij schadegevallen. Daarbij kunnen wij als onafhankelijke partij hulp bieden bij geschillen, rekening houdende met de samenhang van contract, risicobeheersing, risicoverdeling en techniek.

 • Risico analyse
  Kiwa KOAC R&D heeft een lange traditie, o.a. in het EU-programma Duracrete – Probabilistic Performance based Durability Design (1996), van risicoanalyse, probabilistische berekeningen en modellering van de bruikbaarheidsperiode (‘levensduur’). Hierbij komen zowel de fysisch-technische, uitvoerings- en kostenaspecten aan de orde. Bij de laatste zijn de bouw-, onderhouds- en recyclingkosten (LCA) zijn de MKI-kosten, met als prominente onderdelen CO2 en NOx, belangrijk.

 • Nationale samenwerkingsverbanden en ontwikkelingen
  Kiwa KOAC R&D levert een belangrijke bijdrage aan Asfalt Impuls van CROW. Wegbeheerders, asfaltaannemers, leveranciers, ontwerpers, kwaliteitsborgers en kennisinstellingen staan de komende jaren gesteld voor grote uitdagingen. Voorbeelden van deze uitdagingen zijn het invulling geven aan de klimaatdoelstellingen en de circulaire economie tegen de algemene achtergrond van minder kosten, minder hinder voor weggebruikers en omgeving én een gezonde economische omgeving voor de asfalt producerende en verwerkende bedrijven.
  Kiwa KOAC R&D richt zich op het specificeren en verifiëren van gedrag (performance) en functie van wegconstructies en materialen. Hierbij zijn zowel de modellen (bijv. OIA, maar ook fundamentele materiaalmodellen) als bovengenoemde testen belangrijke onderdelen.

 • Samenwerking internationale Kiwa laboratoria
  Binnen Kiwa werken de verschillende wereldwijde laboratoria samen. Deze samenwerking wordt door Kiwa gestimuleerd in het Kiwa Laboratory Excellence Program. Een speerpunt van Kiwa KOAC R&D daarin is het opzetten van een internationaal programma Performance Modelling. De competence van Kiwa, namelijk Testing Inspection Certification (TIC).

Meer weten over Kiwa KOAC R&D? Neem dan contact op met Fedde Tolman: Fedde.Tolman@kiwa.com