10 oktober 2022

Analyse van testresultaten sprinklers om ontwerp en onderhoud te optimaliseren

Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. De toegepaste sprinklers in de installaties verouderen en zullen na verloop van tijd preventief moeten worden vervangen. Een alternatief hiervoor is om de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers steekproefsgewijs te laten testen. Kiwa FSS Testing voert deze testen uit in het Kiwa testlab en bouwt inmiddels aan een database met testresultaten om hier analyses op uit te voeren.

Om te kijken of sprinklers nog goed functioneren heeft Kiwa FSS een innovatieve laboratoriumopstelling ontwikkeld. In dit testlab worden sprinklers getest volgens de normen ISO 6182-1, NEN-EN 12259-1 en VdS 2091.

Database met testresultaten

De resultaten van deze testen worden uitvoerig gedocumenteerd. Kiwa bouwt aan een database met testresultaten om hier analyses op uit te kunnen voeren. De Analyses hebben tot doel trends te herkennen in omstandigheden die leiden tot prestatie vermindering van de gemonteerde sprinklers.

Met deze gegevens zijn installateurs in staat hun ontwerpen en onderhoudsdiensten te optimaliseren om vermindering van de prestaties van de sprinklers in de tijd te beperken en vroegtijdige afkeur van de sprinklers te voorkomen. Kiwa deelt de analyse resultaten met haar vaste opdrachtgevers.

Testlab sprinklers

Kiwa FSS beschikt over een innovatieve laboratoriumopstelling om sprinklers te kunnen testen. Deze testen worden onder accreditatie uitgevoerd, zodat klanten kunnen vertrouwen op het resultaat van de beproeving of meting.

De RvA accreditatie bestaat uit een algemeen NEN-EN-ISO/IEC 17025 certificaat en een lijst met RvA geaccrediteerde proeven of metingen. Voor Kiwa FSS Testing omvat het geaccrediteerde werkgebied de geaccrediteerde beproevingen zoals vermeld op scope L248 van Kiwa Nederland B.V.

De lijst met geaccrediteerde proeven is te downloaden van de website van de RvA: L248 - Raad voor Accreditatie (rva.nl).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de testen in ons testlab? Kijk dan op onze productpagina Kiwa FSS Testing: testlab voor sprinklers

Wilt u meer weten over ons testlab of de database met testresultaten, mail dan naar NL.testlab.fss@kiwa.com of neem telefonisch contact met ons op 088-9985100.