14 december 2021

VRKI 2.0 versie 2022 gepubliceerd

De VRKI 2.0 speelt een belangrijke rol bij het ontwerpen, opleveren en onderhouden van (gecertificeerde) beveiligingssystemen. De nieuwste versie van de VRKI 2.0 is nu gepubliceerd. De VRKI 2.0 versie 2022 is te gebruiken vanaf 1 januari 2022. Tot april 2022 geldt een overgangsperiode voor de VRKI 2.0 versie 2021.

Belangrijkste wijzigingen

  • De attractiviteitenlijst bevat een aantal wijzigingen.
  • Het intakedocument en de definitie ervan zijn aangepast. Nu is helder omschreven dat bij risicoklasse 4 en/of wanneer afgeweken wordt van de geadviseerde maatregelen het document altijd ter ondertekening aan de verzekeraar wordt aangeboden.
  • De VRKI is aangepast naar aanleiding van de gewijzigde regels op het gebied van waardeberging (kluizen). Paragraaf 4.2 is gewijzigd en bijlage 1 is komen te vervallen.
  • In paragraaf 7.5 werd verwezen naar GPRS. Dit is vervangen voor overdrager mobiel netwerk. De figuren in de paragraaf zijn hierop aangepast.
  • Waar nodig zijn teksten aangescherpt.
  • De lay-out is gewijzigd.

Downloads
De documenten zijn te downloaden van onze productpagina BORG Inbraakbeveiliging.

Direct downloaden kan hier: