Onderhoud van blusmiddelen (REOB) trainingen

Iedereen kent wel de rode brandblussers en brandslanghaspels; vaak goed zichtbaar op centrale plekken in gebouwen. Telkens weer blijkt dat deze zogenaamde ‘kleine blusmiddelen’ uiterst effectief zijn bij het blussen van beginnende branden. Om de zekerheid te hebben dat deze blusmiddelen het ook echt doen als ze worden ingezet is nauwgezet onderhoud van groot belang.

Kiwa FSS (Kiwa R2B en Kiwa NCP) biedt u diverse REOB-opleidingen aan.

REOB: Onderhoudsdeskundige blusmiddelen

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op:

 • Brand- en brandbestrijding
  Brandklasse-indeling, diverse blusstoffen, verschillende brandblussers en brandslanghaspels en het onderhoud daarvan;
 • Service en onderhoud
  Herkennen, gebruiken en onderhouden van verschillende soorten brandblussers, toe te passen gereedschappen, inrichtingen en voorzieningen overeenkomstig de normen;
 • Regelgeving
  Regels die de rijksoverheid stelt aan draagbare blustoestellen, eisen die verzekeraars stellen, ARBO informatiebladen;
 • Keuringseisen en richtlijnen
  Veiligheidsmaatregelen, voorbereidingen en werkzaamheden voor herkeuring van flessen en patronen.

REOB: Bijscholing onderhoud blusmiddelen

Tijdens de bijscholing Onderhoud Blusmiddelen (REOB) worden veranderingen in de normen, wetgeving, onderhoudsmethodiek en technieken behandeld. Ook gaan we in op o.a. nieuwe blussers, gemanipuleerde blussers, droge blusleidingen en het uitvoeren van uitgebreid onderhoud aan een constante druk schuimblusser

REOB: Onderhoudsdeskundige droge blusleidingen (5-jaarlijks onderhoud, inclusief afpersen)

Bij deze REOB Opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod: Bouwtekening lezen, het maken van een aansluiting op een droge blusleiding, het afpersen van een droge blusleiding, het vervangen van een kraan/afdichting realiseren, het vervangen van een (spindel)pakking, het borgen van een handwiel, het borgen van een storz-koppeling en het testen van een persunit.

REOB: Projecteringsdeskundige van draagbare en verrijdbare blustoestellen, NEN 4001+C1

Bij deze interactieve opleiding komen het toepassingsgebied van de norm, de keuze van de blusstof in relatie tot de brandklasse en diverse casussen aan bod. Er is tevens ruimte voor discussie en het uitwisselen van ervaringen met vakgenoten.

Vind hieronder de opleiding die bij je past!