27 oktober 2020

In deze nieuwe editie de volgende items

gasnet

Kwaliteit gasleidingen terrein Westergasfabriek

De gemeente Amsterdam wil voorkomen dat het terrein van de historische Westergasfabriek en daarmee verbonden tracés in de oude binnenstad in de komende jaren moeten worden opgebroken voor werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur. Daarvoor heeft Liander met assistentie van Kiwa Technology bepaald of de restkwaliteit van de oude stalen en gietijzeren leidingen nog voldoende is.
Hans van der Vegt, Fred Mooijekind en Fred Drogtrop (Liander)
en Ernst van der Stok (Kiwa Technology) 

Gasdoorlatendheid van bodem en bestrating

In 2005 is onderzocht of fundatielagen van wegen gasdoorlatend zijn. Dit met het oog op het bovengronds kunnen opsporen van ondergrondse gaslekken. Die fundatielagen bleken destijds gasdoorlatend. Nu is onderzocht of dat nog steeds het geval is en wat de goede combinatie van fundatielaag, bestrating en voegmiddel is voor die gasdoorlatendheid. Daarvoor zijn metingen uitgevoerd op 15 locaties in opdracht van Netbeheer Nederland. Uit de resultaten daarvan blijkt dat een aanwezig gaslek niet altijd wordt gedetecteerd. Reden om de norm bovengronds lekzoeken hierop aan te passen.
Cees Lock, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2020 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.