10 december 2021

Twee artikelen over waterstof

gasnet

Waterstof afblazen of affakkelen?

In de vorige editie van Gasnet staat een artikel over het spoelen van waterstofleidingen. Daarin is ook een werkinstructie opgenomen over de spoelsnelheid en hette spoelen medium in de verschillende situaties. Bij spoelen wordt het te verdrijvenmedium afgeblazen of afgefakkeld. Beide technieken blijken goed toepasbaar te zijnbij waterstof. In dit artikel is aandacht besteed aan werkinstructies hiervoor. Er zijnlinks naar filmpjes toegevoegd van uitgevoerde experimenten. Ook is een beschouwing toegevoegd over de afweging in de keuze: afblazen of affakkelen van waterstof.

Cees Lock, Hans de Laat en Arie Kooiman, Kiwa Technology

Waterstof als broeikasgas?

In het voorgaande artikel is gemeld dat waterstof in de atmosfeer, net als het
methaan in aardgas, een bepaald broeikaseffect tot gevolg heeft. Dit artikel geeft toelichting op dit verschijnsel. De noodzaak wordt aangegeven dat vanwege dit effect bij de distributie en het werken met waterstof, uitstroom zoveel mogelijk moet worden voorkomen. Net als bij aardgas..

Nard Vermeltfoort, Kiwa Technology

Abonnementenregistratie

Wilt u meer over deze onderwerpen weten? Wordt dan abonnee. Stuur een mail naar gasnet@kiwa.nl. De abonnementsprijs voor het jaar 2022 bedraagt € 25,00 excl. BTW per jaar per exemplaar. Abonnementen worden per kalenderjaar afgesloten en worden automatisch verlengd tenzij voor 1 november schriftelijk is opgezegd. 

Gasnet is een uitgave van Kiwa Technology en verschijnt 4x per jaar.