Leidingsystemen

Naast veranderingen in het en opwekken van energie, zal ook het netwerk ten behoeve van opslag en distributie van energie de komende jaren moeten worden klaargestoomd voor nieuwe energiestromen, afkomstig uit duurzame bronnen en decentraal opgewekt in wisselende hoeveelheden. De leveringszekerheid van energie kan alleen gegarandeerd worden als de veiligheid en betrouwbaarheid van de distributie gewaarborgd zijn.

Kiwa heeft de kennis en faciliteiten in huis om te onderzoeken hoe we de huidige infrastructuur kunnen blijven gebruiken in combinatie met nieuwe energievormen. De voor- en nadelen van verschillende energiedragers worden geanalyseerd en de technologieën en materialen worden getest in onze moderne, goed uitgeruste laboratoria.

Voor meer informatie over onze testmogelijkheden, bezoek dan Leidingsystemen en Materialen.

 • De aanleg techniek van elektrolasverbindingen in polyethyleen-leidingsystemen voor onder meer water en gas is bekend. Echter er komen nog wel eens falende lasverbindingen voor. De oorzaak kan door Kiwa door (non-)destructief onderzoek voor u inzichtelijk maken. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • Calamiteitenhandboek- en oefeningen: Voor operationeel beheer, en ook het adequaat reageren op calamiteiten. Bereikbaarheid, bekwaamheid, snelheid en effectiviteit zijn hierbij een aantal sleutelwoorden.
  Lees meer
 • Het actief volgen van de gehele cyclus van gasinstallaties, in bezit van woningcorporaties, is door de betrokkenheid van veel partijen (extern en intern) vaak lastig. Wij zorgen dat u de grip weer volledig terug krijgt.
  Lees meer
 • Verbindingstechnieken Materialen: Indien zich problemen in leidingsystemen voordoen, vinden deze vaak hun oorzaak in verbindingen. Op dit gebied heeft Kiwa Technology in de loop der jaren daarom ook heel veel ervaring opgedaan.
  Lees meer
 • Benchmarking: Als u de doelstellingen die u wilt bereiken, bijvoorbeeld in uw asset management, heeft vastgesteld dient u de doelstellingen te vertalen naar specifieke, meetbare, objectieve en consistente indicatoren.
  Lees meer
 • Kiwa adviseert u graag wanneer u vanuit de specialistische KB informatie een vertaalslag wilt maken naar uw dagelijks beheer of bij een benodigde second opinion bij ontwerpen of metingen.
  Lees meer
 • Kiwa Technology kan u inzicht geven in de kwaliteit van het onderhoud. Samen met u bekijken we uw contract met het onderhoudsbedrijf om te zien of het moet worden aangescherpt.
  Lees meer
 • Koolmonoxide: je ruikt het niet, je ziet het niet. Nog steeds een onderschat gevaar. Lees hier wat Kiwa voor u kan betekenen!
  Lees meer
 • Met name netbeheerders en verzekeraars, maar ook overheidsinstellingen zoals justitie kunnen bij Kiwa Technology terecht voor een onafhankelijke schadeanalyse of schadeonderzoek.
  Lees meer
 • Innovatieve producten en technologieen: Wanneer u engineer, assetmanager of inkoper bent van een beheerder van buisleidingen, of wanneer u leverancier of producent bent, kunt u bij Kiwa Technology terecht om een onafhankelijk oordeel te verkrijgen over nieuwe technieken.
  Lees meer