Accreditatie en scope

Kiwa Nederland BV (business unit ExVision) is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (RvA) voor productcertificatie (scope C002) en het uitvoeren van testen (scope L248).

Kiwa Nederland BV is aangewezen als Notified Body (number 0063) door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en is tevens geregistreerd als IECEx Certification Body and Test Laboratorium.

The scope van de aanwijziging onder de ATEX Richtlijn (2014/34/EU) is te vinden op de website van de EU. The scope van de IECEx erkenning is te vinden op de website van IECEx.