Training

ATEX staat voor alles wat met explosieveiligheid te maken heeft. Binnen de Europese Unie (EU) zijn twee ATEX richtlijnen opgezet om ervoor te zorgen dat werknemers veilig kunnen werken in gebieden met explosiegevaar en de kans op een explosie te minimaliseren. De ATEX richtlijn 153 schrijft voor dat werkgevers maatregelen dienen te nemen om dit te bewerkstelligen. Een van deze maatregelen is dat medewerkers moeten beschikken over de juiste kennis rondom het thema explosieveiligheid. Kiwa-onderdeel VCA Nederland, verzorgt onder de naam ATEXcertificaat.nl kwaliteitsopleidingen op het gebied van explosieveiligheid.

Hiervoor wordt nauw samengewerkt met U&D Industrial Safety (experts op het gebied van onder meer explosieveiligheid) en Kiwa Exvision.