9 november 2021

‘Mooi om cursisten te helpen hun diploma te behalen’

Bart Vroemen is inspecteur Technical Inspection Solutions (TIS) bij EQUANS én docent bij Kiwa Training. Bij EQUANS zijn Bart en zijn collega’s verantwoordelijk voor het inspecteren aan met name gasgestookte installaties en de brandstoftoevoerleiding daarvan. Zijn kennis op dit vakgebied vulde Bart aan door onder meer opleidingen te volgen bij Kiwa-voorloper Gastec. Bij Kiwa Training is Bart hoofdzakelijk actief als trainer bij de praktijkcursus Periodiek Onderhoud (PO).

Hoe ben je in de opleidingswereld terechtgekomen?

Eigenschappen om kennis over te dragen, heb je of heb je niet. Volgens mij was het in 2003 toen ik tijdens een SCIOS-audit door Kiwa aangaf dat ik het leuk vond om kandidaten te beoordelen op hun kennis. In het daaropvolgende sollicitatiegesprek werd besloten dat ik samen met een collega-examinator aanwezig mocht zijn bij een aantal examens PO. Nadat ik samen met een collega een aantal examens had afgenomen, werd mij gevraagd of ik de PO-praktijkcursus zou willen geven.

Wat is jouw manier van lesgeven?

Ik vind het belangrijk om de vertaalslag te maken van theorie naar praktijk en andersom. Belangrijk is om het huiswerk, veelal nalezen, aan het begin van de dag op te geven. Op het einde van de lesdag neemt men minder op en is vaak het boek en schrijfmap al opgeruimd. Als docent is het belangrijk om aan te geven waar de grenzen liggen. Tegelijk is het voor een docent belangrijk dat je studenten de grenzen niet opzoeken. Dat bereik je door de aangeboden stof zo interessant mogelijk te houden.

Wat typeert jou als docent?

Ik vind het belangrijk om de hele lesdag de aandacht van de cursisten te houden. Met een geintje, door gedurende de dag af en toe te zorgen voor een een klein schokeffect en door gewoon duidelijk te zijn. Ik pretendeer ook zeker niet dat ik de wijsheid in pacht heb en dat het binnen mijn eigen organisatie perfect is. We kunnen altijd leren, elke dag weer.

Wat vind jij het leukste aan het verzorgen van trainingen?

Dat zijn met name het overdragen van kennis en het uitwisselen van kennis en ervaring met cursisten. Ik vind het ook mooi om te zien dat cursisten iets van mij leren en dat ik hen heb geholpen hun PO-diploma te behalen.

Welke trends en ontwikkelingen signaleer jij op opleidingsgebied?

In mijn vakgebied is er het nodige veranderd in de wijze van examineren. Voorheen deed ieder exameninstituut dit op z’n eigen manier waarbij er werd gekeken naar de kennis en bekwaamheidseisen van het kwaliteitsmanagementsysteem. Tegenwoordig zijn met name theorieexamens bij elke opleider gelijk. Wat mij hierbij opvalt is dat de vraagstelling niet altijd aansluit bij de belevingswereld van techneuten, waardoor ze het soms lastig vinden om het juiste antwoord te geven.

Bart Vroemen.jpg