4 februari 2021

‘Ontwikkelen, inspireren en motiveren van mensen is mijn passie’

Theo Ploeg is bevoegd docent beroeps- en volwasseneducatie en trainer. Bij Kiwa Training is Theo al jarenlang actief als docent bij de meest uiteenlopende opleidingen: normkennis ISO 9001, 27001, 14001 en 45001, auditvaardigheden, kwaliteitsmanagement en de veiligheidsopleidingen VCA Basis en VCA VOL. Daarnaast adviseert en ondersteunt Theo bedrijven die zich voorbereiden op HKZ- en ISO-certificering en verzorgt hij, als NLP-coach, individuele coachingstrajecten.
 

Hoe ben je in de opleidingswereld terechtgekomen?

Ik kwam uit de overheidssector (DUO, UWV een aantal grote gemeentes) en combineerde dat toen al met allerlei coaching- en opleidingstrajecten. Ik geloof in permanente educatie. Onderwijs is zo verschrikkelijk belangrijk en waardevol. Mijn bedrijfsmotto luidt: ‘There’s no failure, only feedback!’ Falen bestaat niet, je kunt alleen maar leren van ervaringen door het een volgende keer net even anders te doen, zodat je ook ander, beter resultaat krijgt. Ik geloof in AHMAS: Alles Hangt Met Alles Samen. Ik hou ervan om mensen en organisaties bewust te maken van het feit dat ze altijd anders kunnen kiezen. Niet kiezen is ook een keuze! Daar heb ik uiteindelijk mijn vak van gemaakt. 

Wat is jouw manier van lesgeven?

Ik denk dat ik een coachende docent ben. Ik stel mezelf daarbij ook kwetsbaar op, geef duidelijk verwachtingen aan. De basis is wederzijds respect, vertrouwen en openheid. Ik probeer mensen bewuster te maken, schotel ze keuzes voor. Het accent ligt bij mij op communicatie en samen werken aan samenwerken.

Wat typeert jou als docent? 

Ik hoor vaak dat ik laagdrempelig ben. En ik ben er om cursisten een stap vooruit te laten maken. Kennis is macht, kennis delen is kracht. Theorie is leuk en nuttig (maar soms ook saai) en daarom probeer ik altijd de vertaalslag te maken naar de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Dan herkennen en snappen ze de theorie veel beter en beklijft het in gewenste attitude.

Wat vind jij het leukste aan trainingen en cursussen geven? 

De interactie met de cursisten, te inspireren, motiveren en te activeren. Face to face contact is zo enorm essentieel, want dan kun je als docent goed anticiperen op de non-verbale communicatie. Ik begrijp dat online lesvormen niet meer weg te denken zijn uit de opleidingswereld, maar toch ben ik er niet altijd voorstander van. Het mag in elk geval zeker niet ten koste gaan van de kwaliteit van de opleiding. Bij Kiwa training zorgen we er altijd voor dat het online leren het klassikale leren versterkt. 

Welke trends en ontwikkelingen signaleer jij op opleidingsgebied? 

Gezien het coronavirus zal het aanbod van online- en blended opleidingen groeien. Daarnaast worden andere competenties belangrijk, bijvoorbeeld probleemoplossend denken, samenwerkend vermogen, sociale intelligentie, creativiteit en inzicht in nieuwe media en efficiënte informatieverwerking. Ook verwacht ik meer aandacht voor permanente persoonlijke ontwikkeling en denk ik dat de rol van de docent/trainer evolueert naar die van coach/procesbegeleider. 
 

Foto: Theo Ploeg