KOACademy

Kiwa-onderdeel KOAC is dé advies- en onderzoekspecialist op het gebied van wegen, wegenbouwmaterialen en wegbouwkundige oplossingen. Die kennis deelt Kiwa KOAC via Kiwa KOACademy. Het opleidingsaanbod van KOACademy bevat een groot aantal korte doelgerichte cursussen, verzorgd door docenten uit de praktijk.

Al onze cursussen zijn erop gericht het totale wegbouwkundige inzicht van de deelnemers te vergroten. Een aantal van deze cursussen wordt gezamenlijk georganiseerd met andere instellingen, zodat u er altijd van verzekerd bent dat de docent een expert is op het vakgebied van de cursus.

 • Bij de uitvoering van een werk heeft de toezichthouder tot taak te controleren of de aannemer de overeengekomen kwaliteit levert.
  Lees meer
 • Een goed wegontwerp voldoet aan een aantal eisen: het waarborgt langdurig hoge kwaliteit met daaraan gekoppeld lage beheersbare onderhoudskosten.
  Lees meer
 • Voor de inventarisatie van wegkenmerken en het opstellen van verhardingsadviezen is een simpele aanduiding dat het wegdek uit asfalt bestaat beslist onvoldoende.
  Lees meer
 • De keuze voor de juiste onderhoudsmaatregel wordt hoofdzakelijk ingegeven door de soort en ligging van schade binnen een wegvak.
  Lees meer
 • De registratie van klein onderhoud gaat een steeds grotere rol spelen bij de visuele inspectie van wegen. Bij de inspectie voor klein onderhoud wordt gelet op ernstige schade die in kleine mate voorkomt, terwijl de reguliere globale visuele inspectie meer gericht is op de meerjarenplanning groot onderhoud.
  Lees meer
 • Gebruikerseisen en eisen aan de toe te passen materialen blijken nogal eens tegenstrijdig te zijn. Daarbij kan de Europese regelgeving nog voor extra verwarring zorgen. De cursus ‘Asfaltkunde’ geeft u houvast bij het maken van de juiste technische keuze binnen een steeds veranderende set van eisen.
  Lees meer
 • Asfaltverhardingen maken 80% uit van het wegennet in Nederland. Iedereen die betrokken is bij wegenbouw heeft dus enige kennis over asfalt nodig. In deze cursus wordt het materiaal asfalt besproken van opbouw tot toepassing.
  Lees meer
 • Voor het bepalen van de structurele conditie of het herontwerpen van asfaltwegen zijn valgewichtdeflectiemetingen een onmisbaar hulpmiddel. In deze cursus leert u hoe de metingen kunnen worden ingezet.
  Lees meer
 • Medio 2015 heeft CROW de nieuwe versie van Publicatie 210 'Richtlijn omgaan met vrijgekomen asfalt' uitgebracht. In deze cursus wordt de deelnemer wegwijs gemaakt in de voornaamste onderdelen van deze nieuwe publicatie.
  Lees meer