Kwaliteitsopleidingen

Kiwa is een wereldwijd toonaangevende certificatie-instelling, met name als het gaat om certificering van kwaliteitsmanagementsystemen volgens ISO 9001 en veiligheidsbeheerssystemen als de VCA. De kennis die we daarbij hebben opgebouwd delen via in een groot aantal cursussen en workshops.

Kiwa Training biedt onder meer opleidingen waarin deelnemers meer kennis kunnen op doen over certificatienormen en -criteria of cursussen waarin ze leren hoe interne audits met diepgang en effectiviteit uitgevoerd kunnen worden. Voor mensen die leiding geven aan audit-activiteiten biedt Kiwa ook een Lead Auditor training.