Hercertificering en herexamen PE-Elektrolassen voor Toezichthouders NTA 8828

Wilt u meer weten over herexamens of hercertificering op het gebied van PE Elektrolassen voor Toezichthouders NTA 8828? Lees hieronder meer over de herexamens of de hercertificering en meld u aan! 

Examen en certificering

Aansluitend aan de opleiding kunt u het examen PE-elektrolassen voor Toezichthouders afleggen bij Kiwa Training. Het examen bestaat uit een theoretisch- en een praktisch gedeelte. Het theoretisch gedeelte is een meerkeuze-examen dat wordt afgenomen door Cito, op een locatie van Lamark van uw eigen keuze. Het praktisch gedeelte bestaat uit het beoordelen van de verschillende handelingen in het lasproces.

Wanneer de kandidaat slaagt voor het theorie- en praktijkexamen, dan ontvangt hij een persoonsgebonden lastoezichthouderspas. Dit certificaat en de bijbehorende toezichthouderspas hebben een geldigheidsduur van twee jaar. Verlenging is mogelijk na een nieuw examen. Na hercertificering bedraagt de geldigheidsduur 3 jaar.