Hercertificering en herexamen PE-Elektrolassen NTA 8828

Wilt u meer weten over herexamens of hercertificering op het gebied van PE Elektrolassen NTA 8828? Lees hieronder meer over de herexamens of de hercertificering en meld u aan! 

Examen en certificering

Het examen bestaat uit een theoretisch- en praktisch gedeelte. Het theoretische gedeelte is een meerkeuze-examen dat wordt afgenomen door Cito, op een locatie van Lamark van uw eigen keuze. Het praktisch gedeelte bestaat uit het maken van vier elektrolasverbindingen, die worden beoordeeld door een onafhankelijke examinator. Vervolgens worden deze examenstukken beproefd in een geaccrediteerd laboratorium, om te bepalen of ze voldoen aan de geldende norm.

Wanneer de kandidaat slaagt voor het theorie- en praktijkexamen, en de beproeving van de door hem gemaakte verbindingen met positief resultaat is afgerond, dan ontvangt hij een persoonsgebonden certifcaat/laspas. Na hercertificering heeft de laspas een geldigheidsduur van drie jaar.  

Let op: Hercertificering is alleen mogelijk als binnen één jaar na de verloopdatum van het huidige certificaat de certificering is voltooid. Na dit jaar vervalt de mogelijkheid tot hercertificering en moet weer opnieuw de opleiding worden gevolgd.