Zorg opleidingen

Voor veel zorggerelateerde certificeringen is Kiwa sinds jaar en dag dé certificerende instantie. Onze auditoren beschikken over een schat aan ervaring en helpen daarmee de meest uiteenlopende zorginstellingen en daaraan gerelateerde organisaties hun processen continu te optimaliseren en zo de kwaliteit van hun dienstverlening te borgen en te verbeteren.

Onder het motto ‘experts sharing knowledge’ deelt Kiwa deze specialistische kennis graag met zorgprofessionals. Onze docenten staan doorgaans met beide voeten in de dagelijkse beroepspraktijk en kunnen zo hun uitvoerige theoretische kennis verrijken met duidelijke, herkenbare voorbeelden en cases vanaf de werkvloer. Onze experts zijn ook inzetbaar maatwerktrajecten, incompany’s of voor begeleiding vóór, tijdens of na certificering.

Zorgopleidingen.png

Meer weten over Kiwa Training in de zorg?

Wilt u meer weten over Kiwa's opleiding in de zorg, de docenten en verschillende manieren om kennis te onthouden? Vraag onze informatiebrochure aan via deze link of bekijk ons aanbod hieronder!

 • De workshop 'Kennismaking met de Medische Terminologie' van Kiwa Training is speciaal ontwikkeld voor hen die in het werk te maken hebben met medische termen.
  Lees meer
 • Ook in de zorg kan met interne audits de doeltreffendheid van een kwaliteitsmanagementsysteem worden gemeten. Voor de uitvoering van zo’n audit is een grondige theoretische basis onontbeerlijk. De basis hiervoor legt u in deze cursus.
  Lees meer
 • In deze ééndaagse cursus maken we u vertrouwd met de NEN 7510, de Nederlandse standaard voor informatiebeveiliging in de zorg. U krijgt inzicht in het belang van informatiebeveiliging en de eisen die de NEN 7510 stelt.
  Lees meer
 • De basisopleiding medisch codeur van Kiwa Training is bedoeld voor medewerkers van de afdeling zorgadministratie/-registratie, polikliniekassistenten en voor andere zorgprofessionals die verantwoordelijk zijn voor medische codering en de registratie daarvan.
  Lees meer
 • Zorgprofessionals maken in hun dagelijks werk steeds meer gebruik van persoons- en andere informatie. Die gegevens zijn vrijwel altijd vertrouwelijk en dus vallen ook zorginstellingen onder wet- en regelgeving als de AVG. Special gericht op de zorgsector verzorgt Kiwa daarom deze training.
  Lees meer
 • In de gezondheidszorg groeit de behoefte aan ondernemerschap. Wie zijn organisatie meer als een bedrijf wil leiden, moet zichzelf ondernemersdoelen stellen. Het schrijven van een business case is hiertoe het geëigende middel.
  Lees meer
 • Bent u budgetverantwoordelijk in een zorginstelling en wilt u meer grip krijgen op de financiën binnen uw organisatie? Dan is deze tweedaagse training dé oplossing! Hiermee vergroot u snel uw financiële kennis en wordt u een goede gesprekspartner zijn voor de financieel specialisten binnen uw organisatie.
  Lees meer
 • In deze ééndaagse cursus wordt het coderen van letsels, late gevolgen van letsels en complicaties van medisch handelen behandeld. Daarnaast wordt het coderen van complicaties en bijwerkingen van medicatie toegelicht.
  Lees meer
 • De 2-daagse ICD-10 cursus leert u de nieuwste codeer inzichten en codeadviezen voor het optimaal gebruik van de ICD-10. Deze actualisatiecursus is bestemd voor medewerkers zorgadministratie/-registratie, polikliniek assistenten en anderen die belast zijn met het coderen en vastleggen van medische gegevens.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement nascholing, waarin de meest voorkomende soorten kanker binnen Neoplasmata aan bod komen.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt een compacte medische nascholing toegespitst op longziekten, waarin de meest voorkomende diagnosen op het gebied van longziekten aan bod komen.
  Lees meer
 • Deze Medische Terminologie cursus is bestemd voor medewerkers van de afdeling medische administratie/ registratie en andere medewerkers in ziekenhuizen, verpleeghuizen, psychiatrische instellingen, zorgverzekeraars etc. voor wie kennis op het gebied van de medische terminologie onontbeerlijk is.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement nascholing, waarin de meest voorkomende diagnosen binnen de neurologie aan bod komen. U krijgt verder een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en een blik op de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van neurologie.
  Lees meer
 • Sinds de invoering van de DBC’s registreert en factureert uw ziekenhuis DBC-zorgproducten. De gevolgen van de DBC-systematiek zijn groot. Wat betekenen DBC’s voor uw organisatie en voor uw eigen werkzaamheden? Hoe zit de DBC-systematiek in elkaar? En wat hebben Horizontaal Toezicht en ICD-10 met DBC’s te maken?
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en efficiënte nascholing, waarin de meest voorkomende diagnosen binnen de Orthopedie aan bod komen. U krijgt verder een overzicht van de nieuwste ontwikkelingen en een blik op de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van orthopedische chirurgie
  Lees meer
 • Om het monitoren van een kwaliteitsmanagementsysteem te leiden, is er de lead auditor. Een ervaren auditor met diepgaande kennis van de betreffende normen en processen en de vaardigheden die als ‘kartrekker’ nodig zijn.
  Lees meer
 • De thuisstudie Medische Terminologie maakt u op een praktische manier wegwijs in het medische taalgebruik. U leert veelgebruikte medische termen en wordt getraind in het herkennen van ‘bouwstenen’ waaruit medische termen zijn opgebouwd. Zodoende kunt u medische termen in de praktijk zelf ontleden en vertalen.
  Lees meer
 • Kiwa Training biedt u een compacte en hoogrendement medische nascholing (en specialistisch coderen) Neonatologie, waarin de meest voorkomende diagnosen en behandelingen aan bod komen op het gebied van kindergeneeskunde en te vroeg geborenen.
  Lees meer
 • Medewerkers van facilitaire diensten van bijvoorbeeld ziekenhuizen kunnen worden belast met de zorg voor legionellapreventie in de drinkwaterinstallatie. Deze cursus legionellabeheer is bedoeld voor iedereen die betrokken is bij het ten uitvoer brengen van de legionella-preventie.
  Lees meer
 • In de GGZ is prestatiebekostiging ingevoerd. Dit betekent dat GGZ-organisaties betaald worden voor de zorgprestaties die zij leveren en dus niet meer automatisch geld ontvangen. Kennis van Diagnose Behandelcombinaties (DBC’s) is daarbij van groot belang. De basiscursus DBC’s in de GGZ helpt u daarbij snel op weg.
  Lees meer