FITcert®

Fitness is een van de snelst groeiende sporten in Europa. Niet vreemd, want het kan in principe individueel worden beoefend en past daardoor goed in een drukke agenda. Bovendien kunnen sporters vrijwel onbeperkt variëren binnen de verschillende soorten en oefenschema’s en worden ze niet beperkt door weersomstandigheden. Maar hoe vind je een fitnessclub die kwaliteit levert? Die werkt met gekwalificeerde instructeurs, de juiste apparatuur en beschikt over goede voorzieningen? Online reviews zijn lang niet altijd objectief. Het onafhankelijke Europese keurmerk FITcert® is dat wél.

EN 17229

In de Europese kwaliteitsrichtlijn EN 17229 ‘Fitnesscentra – Eisen aan voorzieningen en exploitatie’ werden in 2019 normen vastgelegd voor de dagelijkse bedrijfsvoering van een fitnessaccommodatie, van gezondheid en veiligheid tot lidmaatschapscontracten en antidoping. Op basis van de EN 17229 is er nu FITcert®, het onafhankelijke Europese keurmerk voor fitnessclubs. Met dit keurmerk fitness kan een fitnesscenter aantonen dat door een onafhankelijke, ISO 17020-gecertificeerde, derde partij is vastgesteld dat wordt gewerkt volgens de kwaliteitseisen uit de EN 17229. Certificering is niet verplicht, maar natuurlijk wél een stevig signaal richting klanten en andere stakeholders waarmee fitnessclubs zich effectief kunnen onderscheiden van hun concurrenten.

Klik hier voor meer informatie over FITcert®