3 april 2023

Kiwa ontwikkelt milieuprofielen kunstgras voor VWS

Kiwa-onderdelen ISA Sport en NIBE gaan voor het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) aan de slag met het opstellen van milieuprofielen voor sportondergronden van kunstgras. Deze lifecycle-analyses worden gebruikt in de Nationale Milieudatabase, waarmee de overheid duurzamer bouwen wil stimuleren. Voor de opdracht gaan ISA Sport en NIBE samenwerken met SGS en de Branchevereniging Sport en Cultuurtechniek (BSNC).

De Nationale Milieudatabase (NMD) is een database waarin milieuprofielen van bouwmaterialen en -producten worden bijgehouden. De NMD bevat gegevens over de milieueffecten van deze materialen en producten gedurende hun hele levenscyclus, van winning van grondstoffen tot en met de verwerking van materialen aan het eind van hun levensduur. De database is ontwikkeld om bij te dragen aan duurzaam bouwen en het verminderen van de milieubelasting van gebouwen.

Milieu-impact

De overheid wil milieuprofielen opstellen voor kunstgras sportvelden omdat deze vaak worden gemaakt van materialen die niet biologisch afbreekbaar zijn en mogelijk schadelijk zijn voor het milieu. Daarnaast kunnen er bij de productie van kunstgras en bij het gebruik van de velden schadelijke stoffen vrijkomen, zoals zware metalen, weekmakers en oplosmiddelen. Dit kan leiden tot vervuiling van de bodem en het grondwater, wat weer gevolgen heeft voor de volksgezondheid en het milieu. Uiteindelijk is de bedoeling dat de informatie ook beschikbaar komt in Dubocalc, zodat bijvoorbeeld bij een aanbesteding van een sportveld de milieu-impact kan worden berekend.

Duurzamere alternatieven

Door milieuprofielen van kunstgrasvelden op te nemen in de Nationale Milieudatabase wil de overheid inzicht verschaffen in de milieueffecten van kunstgras sportvelden en maatregelen nemen om deze effecten te verminderen. Zo kan er bijvoorbeeld worden gekeken naar duurzamere alternatieven voor de kunststoffen die worden gebruikt en naar manieren om de milieubelasting bij de productie en het gebruik van de velden te verminderen.

Uitgebreide expertise

Gert-Jan Kieft, projectmanager bij Kiwa ISA Sport, licht toe: ‘Binnen Kiwa ISA Sport beschikken we over uitgebreide expertise rondom het testen van sportondergronden, zowel in ons laboratorium als op locatie. Daardoor kunnen we een ondergrond goed beoordelen op sporttechnische én duurzaamheidsaspecten. Die kennis combineren we met Kiwa NIBE’s expertise rondom het opstellen van lifecycle-analyses (LCA’s).’