11 juli 2018

Betonakkoord ondertekend; Kiwa en NIBE doen mee

In het Betonakkoord liggen afspraken vast over verduurzaming van de betonsector, van 100% recycling van basismaterialen tot een forse verlaging van de CO2-uitstoot. Vertegenwoordigers uit de hele keten, van opdrachtgever en producent tot bouwer en recycler, hebben zich er aan gecommitteerd. De ambities liegen er niet om: naast minder meetbare zaken zoals samenwerking en transparantie in de keten en het laten groeien van de vraag naar ‘groen beton’ door duurzaamheidscriteria op te nemen in aanbestedingen, bevat het akkoord ook harde cijfers. Bijvoorbeeld 100% hoogwaardig hergebruik van betonafval in 2030 en in datzelfde jaar een vermindering van minimaal 30% CO2-uitstoot ten opzichte van 1990. De betonsector is nu verantwoordelijk voor de uitstoot van 3,7 megaton koolstofdioxide per jaar – 4% van de industriële uitstoot en ruim 2% van de totale nationale uitstoot.

Logische stap

Wim van Vreeswijk van Kiwa en Mantijn van Leeuwen van NIBE – het adviesbureau voor duurzaam bouwen waarmee Kiwa sinds 2017 intensief samenwerkt – hebben het akkoord ondertekend. Net als staatssecretaris Stientje van Veldhoven namens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vertegenwoordigers van Binnenlandse Zaken, Economische Zaken en Klimaat, Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en bedrijven als Rijkswaterstaat en ProRail, Strukton, BAM en VolkerWessels en Cementbouw en VBI.

“Ik ben blij dat wij – NIBE en Kiwa – erbij zijn”, zegt Wim van Vreeswijk van Kiwa. “Het is natuurlijk niet meer dan logisch. Onze kennis op het gebied van duurzaam bouwen en onze breed ontwikkelde en gedragen beoordelingsrichtlijnen – op basis waarvan wij bouwproducten en -processen certificeren – kunnen daadwerkelijk verschil maken.” Hij erkent dat er nog wel wat hordes zijn. “We zijn er nog niet. Zo hebben slechts vier van de ruim 200 producenten van prefab beton het akkoord ondertekend. Tegelijk moeten we blij zijn met dit begin. Er is meer dan twee jaar hard aan dit akkoord gewerkt en dat het er nu ligt en al zo breed wordt gedragen, is iets om trots op te zijn.”

Roadmap voor verdere ontwikkeling

Onder leiding van oud-minister Jacqueline Cramer start de keten nu met invoering van de maatregelen en met het monitoren van de voortgang. Mantijn van Leeuwen is naast deelnemer aan het akkoord ook lid van de voortgangscommissie die alle voorstellen inhoudelijk beoordeelt. “Er wordt nu een roadmap ontwikkeld die invulling moet geven aan het akkoord en aan het behalen van de doelstellingen. Een van de zaken waarnaar bijvoorbeeld onderzoek wordt gedaan is de ontwikkeling en toepassing van alternatieve klinker- en cementsoorten. Maar ook het hergebruiken van betongranulaat staat hoog op de agenda – beton als circulair product. We kunnen mooie stappen zetten.”

Andere geïnteresseerde partijen kunnen zich vanaf nu aansluiten bij het Betonakkoord.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Wim.van.Vreeswijk@kiwa.nl.

De ondertekenaars van het Betonakkoord. Foto: Sebastiaan ter Burg, CC BY 2.0.