11 september 2020

Boni geeft met ISO 50001-certificaat structuur aan duurzaamheidsbeleid

Hoewel Boni maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en duurzaamheid al jaren hoog in het vaandel draagt, wilde de supermarktketen zijn beleid op dit vlak nóg beter verankeren in de bedrijfscultuur. Onderdeel daarvan is het terugdringen van de CO₂-uitstoot en dus ging Boni voor certificering volgens de internationale norm ISO 50001 voor energiemanagement. Kiwa reikte het bijbehorende certificaat op woensdag 9 september uit aan financieel directeur Frank Klören. ‘Kiwa’s detailgerichtheid tijdens het certificeringstraject heeft ons daadwerkelijk doen veranderen.’

Boni is met 44 filialen en ruim 2500 medewerkers vooral actief in de provincies Noord-Holland, Utrecht, Gelderland, Flevoland, Overijssel en Drenthe. Boni’s servicekantoor staat in het Gelderse Nijkerk, waar ook het in 2005 in omvang verdubbelde distributiecentrum en de verscentrale zijn gevestigd. ‘Boni profileert zich als discounter, maar dat betekent niet dat de supermarktketen daarbij duurzaamheid uit het oog verliest’, zegt financieel directeur Frank Klören. ‘Zo werken we voor onder meer vleesproducten en brood hoofdzakelijk samen met leveranciers in en rond de Gelderse Vallei. Zo kunnen de “foodmiles”, de afstand die nodig is om voedsel van producent bij consument te krijgen, zo laag mogelijk worden gehouden.’

Keurmerken
Daarnaast hebben Boni’s vleesproducten het Beter Leven- en Comfortkip-keurmerk, heeft vis het MSC-keurmerk, dragen AGF- en zuivelproducten het predicaat PlanetProof en bakt Boni’s vaste broodleverancier met behulp van zonne-energie zo klimaatneutraal mogelijk. Ook wordt via inkoopcoöperatie Superunie, waarmee Boni samenwerkt, een deel van het assortiment ‘fair trade’ ingekocht.  ‘Een belangrijke rol speelt ook ons volautomatische bestelsysteem’, vervolgt Klören. ‘Dat bestelt voor elk filiaal precies genoeg producten, waardoor de derving met maar liefst twintig procent is gedaald en we dus een veel minder voedsel verspillen. En blijft er van een bepaald product, bijvoorbeeld na een tegenvallende actie, tóch teveel in ons magazijn staan, dan schenken we dit aan de voedselbanken.’

EED-audits
Ondanks bovenstaande MVO-inspanningen constateerde de Boni-directie in 2018 dat de voortgang op dit gebied achterbleef bij het geformuleerde duurzaamheidsbeleid. Frank Klören: ‘Eén van de oorzaken was dat verantwoordelijkheden op het gebied van duurzaamheid  te verspreid waren. Ook is het een kwestie van cultuur. Als discounter zit het in onze genen om altijd te zoeken naar goede deals, om zo klanten de beste aanbiedingen te kunnen doen. Dus dan is het niet raar dat wij soms kozen voor een goedkope partij tl-buizen in plaats van duurdere ledverlichting. Om hierin een omslag te maken vergde directieaandacht en structuur. ISO 50001-certificering biedt deze structuur en heeft als bijkomend voordeel dat we hiermee aan de eisen voldoen die ons vrijwaren van EED-audits.’

Spiegel
Voor het ISO 50001-certificeringstraject koos Boni voor Kiwa. ‘Een professionele partij die ons hierbij in onze ogen goed kon begeleiden. Omdat ik van nature zelf veel belangstelling heb voor duurzaamheid en daarbij als directielid de organisatie scherp kon houden, was ik nauw bij het traject betrokken.’ Ook schakelde Boni een externe adviseur in en werd stafmedewerker Operations Peter Prijs ingeschakeld om samen met Kiwa praktische invulling te geven aan de certificering. ‘Met elkaar hebben wij gewerkt naar de structuur die benodigd is voor de certificering. Tijdens het traject heeft Kiwa ons regelmatig een spiegel voorgehouden. Met name Kiwa’s detailgerichtheid heeft ons werkelijk doen veranderen!’

Cultuurverandering
Volgens Klören hebben de aandacht van de Boni-directie duurzaamheid én de keuze voor Peter Prijs als interne coördinator van het traject ervoor gezorgd dat het nieuwe beleid goed kon worden uitgerold. ‘Op het moment dat het duurzaamheid in elk managementteamoverleg aandacht krijgt begint al de verandering. Ook de keuze voor Peter Prijs als praktisch verantwoordelijke heeft enorm geholpen. Dit komt door zijn natuurlijke belangstelling voor duurzaamheid en door zijn ondersteunende werk voor de winkeloperatie enerzijds en zijn werkplek bij de collega’s van het bouwteam van Boni anderzijds. Hij had daardoor de mogelijkheid nieuw beleid te borgen. Dat laatste is belangrijk bij elke cultuurverandering.’

Geen marketinginstrument
Behalve de eerdergenoemde vrijwaring van EED-audits, biedt ISO 50001-certificering Boni nog tal van andere voordelen. ‘Op de eerste plaats reduceren we zo onze CO₂-uitstoot. Zo gebruiken we voortaan een ander koudemiddel in onze koelingen en zijn we op kantoor, in het distributiecentrum en een deel van onze filialen al overgestapt op ledverlichting. Door dat laatste verbruiken we niet alleen minder energie, maar creëren we ook meer besef als het gaat om de terugverdientijd van bepaalde in te kopen goederen. Ook hebben we duurzaamheid nu als harde eis opgenomen in aanbestedingen die we uitschrijven.’ Klanten merken volgens Klören niet direct iets van alle duurzaamheidsinspanningen. ‘Boni is een discountsupermarkt die zich richt op kwaliteit en lage prijzen. Over duurzaamheid hebben we tot op heden niet veel gecommuniceerd. Voor ons draait het bij duurzaamheid vooral om een betere leefomgeving. Het is geen marketinginstrument.’

Toekomstplannen
In Boni’s nieuwe beleidsplan heeft Boni volgens Klören nóg meer aandacht besteed aan duurzaamheid en CO₂-reductie. ‘Waar we nieuw bouwen of grondig verbouwen gaan we standaard over op warmteterugwinning, goede koelingen en LED verlichting. Bij nieuwbouw voldoen we uiteraard aan de meest recente bouwbesluiten met betrekking tot energiebesparing. Ook onderzoeken we of het rendabel en technisch mogelijk is om energie lokaal op te wekken met bijvoorbeeld zonnepanelen. En binnen het samenwerkingsverband CBL hebben we samen met branchegenoten met de overheid afgesproken dat we in 2030 CO₂-neutraal zijn.’

Bewustzijn
Heeft het certificeringstraject ook gezorgd voor meer bewustzijn bij medewerkers? ‘Bij mij thuis hebben we inmiddels bijna alle lampen vervangen door ledverlichting’, lacht Klören. ‘Maar ook binnen Boni zijn mensen zich meer bewust van energiebesparing. Bijvoorbeeld van het doven van verlichting die niet noodzakelijk is en het vrijhouden van luchtstromen in de koelingen. Nu wij gecertificeerd zijn is het zaak de aandacht vast te houden en niet te verslappen. Ik denk ook niet dat de cultuurverandering al helemaal intrinsiek is. Tegelijkertijd werd ik onlangs spontaan uitgenodigd om mee te denken over toepassing van zonnepanelen. Dat bemoedigt mij.’

Foto: Rick Kloekke

Op de foto ziet u Ben Visschedijk (Unitmanager Kiwa Installation & Public Utilities, Construction & Infrastructure) het ISO 50001 certificaat overhandigen aan Frank Klören, Financieel Directeur Boni Supermarkten.