28 juni 2024

BRL K11008-2: Kiwa’s procescertificaat voor grootschalige zonnestroomsystemen

Om de kwaliteit van zonnestroominstallaties te verbeteren en de veiligheid te verhogen, introduceerde Kiwa in 2022 de beoordelingsrichtlijn BRL K11008-1. Deze richtlijn focust zich op het borgen van de kwaliteit van kleinschalige systemen (≤ 3 x 80 A), van ontwerp tot oplevering. Eind vorig jaar kwam Kiwa ook met een richtlijn voor installaties van groter dan 3 x 80 A. Bas van Galen, als productmanager nauw betrokken bij de ontwikkeling van de BRL K11008-2, vertelt er meer over.

Waar richt de BRL K11008-2 zich op? Waarin verschilt dit tweede deel van de BRL K11008-1?

Het eerste deel van de richtlijn was gericht op kleinere zonnestroominstallaties op platte en hellende daken, zeg maar vooral de consumentenmarkt. Met de BRL K11008-2 spelen we onder meer in op de groeiende vraag van verzekeraars naar aantoonbare kwaliteit van zonnestroominstallaties op daken bij te verzekeren objecten. Dan kun je denken aan installaties met honderden - soms zelfs duizenden panelen - op grote bedrijfspanden als loodsen, kantoren of supermarkten. Verzekeraars willen graag meer zekerheid over de kwaliteit van deze installaties, omdat er hoge kosten mee gemoeid kunnen zijn. Schades kunnen oplopen tot miljoenen euro’s.

Wat zijn de belangrijkste aspecten waarop de BRL K11008-2 certificering zich richt?

Uiteraard speelt de brandveiligheid een belangrijke rol. Bij beide delen van de BRL K11008 beoordelen we daarom cruciale elektrotechnische en bouwkundige aspecten, zowel in het ontwerp als op het werk. We willen namelijk dat het proces zowel in de ontwerpfase als in de uitvoeringsfase geborgd is en dat er niet alleen een check achteraf plaatsvindt. Verder kijken we of de certificaathouder heeft nagedacht over de dakconstructie en of er maatregelen genomen zijn als blijkt dat het dak niet sterk genoeg is. Maar ook aspecten zoals het kabelplan, de omvormer en de meterkast worden beoordeeld en uiteraard ook de veiligheid van monteurs.

Welk voordeel biedt een certificaat conform de BRL K11008-2 met het oog op de Wet Kwaliteitsborging die op 1 januari 2024 van kracht is geworden?

Met de Wet Kwaliteitsborging gaat de kwaliteitsborger een belangrijke rol spelen in het bouwproces. Hij moet controleren of de door een aannemer uitgevoerde werkzaamheden voldoen aan de regelgeving. Kiwa’s procescertificaat biedt hierbij zekerheid en vertrouwen aan de betrokken partijen.

Kiwa’s procescertificaat voor grootschalige zonnestroomsystemen.jpg

Waarin onderscheidt Kiwa’s procescertificaat conform de BRL K11008 zich van andere keurmerken voor solar-installaties?

Andere keurmerken richten zich met name op het opgeleverde eindproduct, of bijvoorbeeld op de competenties van de installateur. Het Kiwa-procescertificaat is uniek omdat daarbij wordt gekeken naar het hele installatietraject, van voorbereidings- en ontwerpproces tot uiteindelijke oplevering. Dat biedt een volledig beeld van de kwaliteit en veiligheid van de installatie, wat essentieel is voor zowel installateurs, opdrachtgevers als verzekeraars. Belangrijk is om hierbij te beseffen dat Kiwa een onafhankelijke partij is en dus met een neutrale blik een beoordeling uitvoert.

Welke stappen moeten bedrijven nemen om in aanmerking te komen voor de certificering en hoe verloopt het auditproces?

Nadat een installatiebedrijf de certificering heeft aangevraagd, gaan we eerst na wat er al aanwezig is op kwaliteitsgebied. Daaruit leiden we af hoe ver een bedrijf is en welke voorbereidende stappen nog gezet moeten worden. Daarna vindt de kantooraudit plaats waarbij het kwaliteitssysteem onder de loep wordt genomen. Zijn cruciale werkprocessen helder omschreven? Worden ze ook toegepast? Vervolgens inspecteren we op locatie zowel lopende als afgeronde projecten. Zo krijgen we een compleet beeld van hoe er gewerkt wordt. Het certificaat is onbeperkt geldig, maar het auditproces wordt jaarlijks herhaald om de kwaliteit te waarborgen.

Hoe helpt het Kiwa-certificaat gecertificeerde installateurs zich te onderscheiden van niet-gecertificeerde concurrenten?

Het certificaat toont aan dat een bedrijf voldoet aan hoge kwaliteitseisen en wekt zodoende vertrouwen. Dat kan een voordeel zijn voor allerlei belanghebbende partijen - bijvoorbeeld verzekeraars, opdrachtgevers, ontwikkelaars, overheden, etc. – en bijvoorbeeld bij aanbestedingen of de Wet kwaliteitsborging. Mijn verwachting is dat in de toekomst certificatie in deze branche de normaalste zaak van de wereld zal zijn, zoals dat ook in andere branches al jaren zo is.

Hoe kunnen verzekeraars en verzekerden profiteren van het gebruik van gecertificeerde installateurs voor zonnepanelen in het kader van mogelijke toekomstige verzekeringseisen?

De insteek is dat verzekeraars gebouwen gemakkelijker zullen kunnen verzekeren met het vertrouwen dat de installaties voldoen aan de hoogste kwaliteits- en veiligheidsnormen.

Wat raad je bedrijven aan die overwegen zich te laten certificeren conform de BRL K11008-2?

Breng allereerst je kwaliteitssysteem op orde. Richt processen gestructureerd in en besteed aandacht aan bijvoorbeeld opleidingen en kwalificatie van medewerkers. Een kwaliteitshandboek hoeft echt niet vuistdik te zijn. Ook een document van tien pagina’s dwingt je al om na te denken over hoe de bedrijfsprocessen zijn ingericht en is een prima basis om op door te bouwen.

Hoe zie jij de toekomst van kwaliteitscertificering van zonnestroomsystemen?

In mijn ogen zou het ideaal zijn als we kunnen komen tot een breedgedragen certificeringsregeling waarmee we de kwaliteit in de branche verder omhoog kunnen tillen.

Meer informatie?

Meer weten over de installatie van zonnestroomsystemen? Bezoek de webpagina: BRL K11008: Kiwa procescertificaat zonnestroomsystemen of neem contact met ons op: +31 (0)88 998 46 76.