19 juli 2018

Drie certificaten voor Stichting Save the Children

Kiwa heeft Save the Children Nederland gecertificeerd voor ISO 9001, Partos 9001 en – als eerste goededoelenorganisatie in Nederland – voor de MVO Prestatieladder.

Pim Kraan (zittend, links), algemeen directeur van Stichting Save the Children in Nederland, nam de certificaten in ontvangst uit handen van Michael van der Vlies van Kiwa (zittend, rechts). “Het komt niet vaak voor dat wij drie certificaten in één keer uitreiken”, zei Van der Vlies. “Al helemaal bijzonder is dat we tijdens het certificatieonderzoek geen enkele tekortkoming hebben geconstateerd. En dan is Save the Children Nederland óók nog de eerste goededoelenorganisatie die een certificaat haalt voor de MVO Prestatieladder niveau 3.”

De andere twee certificaten ontving Save the Children voor ISO 9001 en Partos 9001. ISO 9001 is de internationale standaard voor kwaliteitsmanagementsystemen; Partos 9001 is de op die ISO-norm gebaseerde sectorspecifieke aanvulling. Partos vertegenwoordigt als brancheorganisatie meer dan 100 organisaties die actief zijn op het gebied van duurzame ontwikkeling en internationale (ontwikkelings)samenwerking.

Directeur Pim Kraan toonde zich trots: “Een grote pluim voor iedereen die er aan heeft bijgedragen dat we deze certificaten hebben behaald. Ze zijn een bekroning op de betekenis van ons managementsysteem als middel om inzicht en transparantie te scheppen in onze organisatie.”

De ruim 60 medewerkers van Save the Children in Nederland deelden natuurlijk in de feestvreugde: op het kantoor in Den Haag was er koffie met taart.

Over Save the Children

Save the Children werd in 1919 opgericht door Eglantyne Jebb. Zij stelde daartoe persoonlijk een handvest op waarin zij de rechten van kinderen beschreef. Dit handvest vormde later de basis voor het in 1989 aangenomen Verdrag inzake de Rechten van het Kind van de Verenigde Naties. Inmiddels is Save the Children uitgegroeid tot ’s werelds grootste onafhankelijke kinderrechtenorganisatie, met ruim 27.000 professionals actief in meer dan 120 landen. Elk kind dat bedreigd wordt in zijn of haar kind-zijn, heeft de aandacht en zorg van de organisatie, ongeacht geloof, geslacht, ras, huidskleur, nationaliteit of politieke gezindheid.

Meer informatie

Kiwa helpt door te testen, inspecteren en certificeren organisaties en de maatschappij als geheel veiliger, gezonder, efficiënter en duurzamer te maken. Bekijk hier meer informatie over wat we voor u kunnen doen op het gebied van managementsystemen zoals ISO 9001 en de MVO Prestatieladder.