11 juli 2024

Hobéon SKO reikt eerste certificaat arbokerndeskundige met driedubbele scope uit

Een bijzondere certificaatuitreiking bij Kiwa-onderdeel Hobéon SKO. Op maandag 10 juni 2024 ontving André Verbeek als eerste arbokerndeskundige het certificaat voor alle drie de scopes die in het vakgebied van arbokerndeskundige worden onderscheiden: arbeidshygiënist, arbeids- en organisatiedeskundige en hogere veiligheidskundige. Een enorme prestatie, waarbij de heer Verbeek door Hobéon SKO uitgebreid in het zonnetje werd gezet.

Werkgevers moeten hun werknemers veilige en gezonde arbeidsomstandigheden bieden. Het maken van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) draagt hieraan bij en is wettelijk verplicht. Om de kwaliteit te waarborgen, toetst de arbokerndeskundige of de RI&E en het bijbehorende plan van aanpak volledig en betrouwbaar zijn. Ook adviseert de arbokerndeskundige organisaties op dit gebied.

Arbokerndeskundigen die deze taak uitvoeren moeten volgens het Arbeidsomstandighedenbesluit beschikken over een persoonscertificaat van vakbekwaamheid. Hobéon SKO is door de minister van SZW aangewezen om deze certificaten af te geven. Deze aanwijzing voor Hobéon SKO volgde op het verkrijgen van accreditatie voor het schema Arbokerndeskundige door de Raad voor Accreditatie.

Als arbokerndeskundige met de specialisaties hogere veiligheidskundige, arbeidshygiënist en arbeids- en organisatiedeskundige, toont André Verbeek aan dat hij professioneel en vakbekwaam is en zijn vakkennis op het gebied continu bijhoudt. Namens Hobéon SKO hadden Nicky van der Waal, Sandra Luiten en Paul van Embden de eer om André Verbeek zijn persoonscertificaat te overhandigen.

Een welgemeende felicitatie namens team Hobéon SKO!

Meer weten over de certificering van arbokerndeskundigen?

Uitreiking certificaat A. Verbeek.jpg