9 juli 2018

Kiwa certificeert Appel Bouw en Beutech Agro voor veilig reinigen mestopslag

Per 1 juli 2018 zijn Appel Bouw en Beutech Agro uit Steenwijk als eerste bedrijven in Nederland gecertificeerd voor het veilig en verantwoord reinigen van mestopslagsystemen volgens BRL K906, ‘Reinigen van mestopslagen’. Kiwa heeft beide bedrijven gecertificeerd. Aanleiding voor het opzetten van de nieuwe procescertificering is het relatief grote aantal ongelukken dat jaarlijks in mestopslagsystemen plaatsvindt.

“Elk ongeluk in een mestopslag is er één te veel, zeker wanneer er iemand bij overlijdt”, zegt Annemieke van der Velden van Kiwa. “Vandaar dat wij, samen met bedrijven in de sector, organisaties en deskundigen BRL K906 hebben opgesteld. Dat is een eerste goede stap om te komen tot een veiligere, maar toch werkbare methode voor het reinigen van mestopslagen.” Voor de Onderzoeksraad voor Veiligheid waren de potentiële gevaren rondom mestopslagsystemen eerder al reden om sterk aan te dringen op aangescherpte regels en werkwijzen.

Veiligheid voorop

BRL 2344 stelt het in de loop van 2018 verplicht om op een veilige manier een mestsilo te (laten) reinigen voor bijvoorbeeld een inwendige inspectie of bij onderhoud aan de binnenzijde. BRL K906 voorziet hierin en biedt de noodzakelijke kaders. Een mestopslagsysteem kan op twee manieren gereinigd worden: van buitenaf en van binnenuit. Kiwa beoordeelt op basis van BRL K906 beide manieren.

Het goed en naar behoren reiningen van mestopslagssystemen is belangrijk; de veiligheid van betrokken medewerkers en van de boeren staat daarbij voorop, stellen (ook) Appel Bouw en Beutech Agro. Vandaar de keuze om het certficeringstraject van Kiwa te doorlopen – met succes. Om het gevaar nog verder te minimaliseren kiezen beide bedrijven er ook voor om mestopslagsystemen altijd van buitenaf reinigen.

Certificering-BRL-K906.jpg

“Kiek uut met stront”

“Voor ons is het van belang dat boeren zich meer bewust worden van de gevaren rondom mestopslagsystemen”, zegt Antoon Appel van Appel Bouw. “Van buitenaf reinigen betekent dat we gevaren door mestgassen nog verder minimaliseren. Om het maar eens plat te zeggen: ‘Kiek uut met stront!’” 

Uitreiking certificaat

Kiwa reikt de procescertificaten BRL K906 officieel aan Appel Bouw en Beutech Agro uit tijdens de beurs AgroTechniek Holland, die van 12 tot en met 15 september 2018 in Biddinghuizen plaatsvindt.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met Annemieke van der Velden, Annemieke.van.der.Velden@kiwa.nl.