23 maart 2021

Kiwa Compliance nu officieel SGI Compliance

Kiwa Compliance International (voorheen Shield Group) heet nu officieel SGI Compliance. Het bedrijf dat onderdeel was van de Kiwa Group, werd twee jaar geleden een zelfstandige internationale speler voor risico- en compliance-vraagstukken op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Tot voor kort opereerde het bedrijf nog onder de Kiwa-naam. Op 17 maart werden de nieuwe naam SGI Compliance en een nieuwe huisstijl gelanceerd; niet alleen in Nederland, maar ook in Noorwegen en België. Om de definitieve ‘knip’ tussen Kiwa en SGI Compliance officieel te maken, overhandigden SGI Compliance-directeur Nederland Fred Mast en business development-directeur Ruud Helderop de Kiwa-directie een taart met het oude Kiwa- en het nieuwe SGI Compliance-logo. Het aansnijden van de taart markeerde het ingaan van de nieuwe situatie.

De beslissing om de compliance-activiteiten los te koppelen van de Kiwa Group was gebaseerd op het inzicht dat ze niet tot Kiwa’s core business behoren. De activiteiten van Kiwa Compliance zouden een betere toekomst hebben als zelfstandig bedrijf onder de hoede van een toegewijde investeerder (LDC).

De samenwerking tussen Kiwa en SGI Compliance blijft uiteraard bestaan op terreinen waar we gezamenlijk de dienstverlening aan onze klanten kunnen optimaliseren.