10 juli 2024

Kiwa en NVvPG sluiten overeenkomst voor certificering preventieve gezondheidsonderzoeken

Kiwa gaat aanbieders van preventieve gezondheidsonderzoeken (PGO’s) conform de kwaliteitsstandaard NEN 8051 auditen en certificeren voor het NVvPG-keurmerk. Kiwa en de Nederlandse Vereniging voor Preventief Gezondheidsonderzoek (NVvPG) ondertekenden daarvoor op woensdag 19 juni 2024 een samenwerkingsovereenkomst. Kiwa en de NVvPG zetten met het NVvPG-keurmerk een belangrijke stap richting veilig, doelmatig en kwalitatief hoogwaardige aanbod van preventieve gezondheidsonderzoeken in Nederland.

Preventieve gezondheidsonderzoeken omvatten onder andere bloedonderzoeken, genetische en beeldvormende onderzoeken en vragenlijsten die leiden tot gerichte preventieve gezondheidsinterventies. Deze onderzoeken zijn van groot belang voor zowel individuele burgers als werknemers met het oog op gezondheid en duurzame inzetbaarheid.

Effectieve preventieve gezondheidsonderzoeken

PGO’s worden niet vergoed vanuit de zorgverzekeringswet en worden dan ook privaat aangeboden. Door certificering conform het NVvPG-Keurmerk (op basis van de kwaliteitsstandaard NEN 8051) wordt een kwaliteitskader gecreëerd dat zorgt voor goede voorlichting, betrouwbare en veilige uitvoering, deskundige interpretatie van onderzoeksresultaten en een goede begeleiding van de cliënt naar een eventueel vervolg. Dat kan een leefstijlinterventie zijn, maar ook een klinisch relevante verwijzing naar de huisarts. Dit draagt bij aan effectieve preventieve gezondheidszorg en voorkomt onnodige verwijzingen naar het reguliere zorgtraject.

Verplicht voor NVvPG-leden

De NVvPG heeft sinds 2019 gewerkt aan de ontwikkeling van een kwaliteitskader voor PGO’s. In samenwerking met NEN, Oval en dertig andere partijen is de NEN 8051-standaard ontwikkeld, die nu wordt beheerd door de NVvPG. Deze standaard, die zich richt op preventieve gezondheidsonderzoeken waarbij onder meer een voorbehouden handeling wordt toegepast, is verplicht voor NVvPG-leden die dergelijke PGO’s aanbieden.

Kwaliteitsborging

Kiwa’s Michael van der Vlies van Kiwa is trots op de samenwerking: ‘Samen met de NVvPG kunnen we de kwaliteitsborging van preventieve gezondheidsonderzoeken versterken. 'Samen met de NVvPG kunnen we de kwaliteitsborging van preventieve gezondheidsonderzoeken versterken. Op deze manier levert Kiwa, ook met aanvullende toetsingen als ISO 9001 en ZKN, een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.'

Verantwoordelijkheid en regie

Che Hsin Falkenström, voorzitter van de NVvPG, benadrukt het belang van deze samenwerking in het licht van het toenemende belang van preventie en veranderende leefstijlen: ‘Het is cruciaal dat burgers meer verantwoordelijkheid en regie nemen over hun eigen gezondheid. Individuele preventieve gezondheidsonderzoeken kunnen hierin een belangrijke stimulerende rol spelen. Met het NVvPG-keurmerk kunnen burgers vertrouwen op goede informatie en advies vooraf, op betrouwbare en veilige onderzoeken en een gedegen advies op basis van eventuele bevindingen. Niet alleen medisch maar ook gericht op leefstijl.’ 

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op: www.nvvpg.nl.

Kiwa en NVvPG sluiten overeenkomst.jpg

De ondertekening vond plaats bij Kiwa in Nieuwegein door Kiwa’s Michael van der Vlies (divisiedirecteur) en Daniël Knot (accountmanager) en de NVvPG-vertegenwoordigers Che Hsin Falkenström (voorzitter) en Maurice M.A.L. Pelsers (penningmeester).