1 juni 2023

Kiwa helpt bedrijven Cleantech Regio bij onderzoek toepassing waterstof

Cleantech Regio, het samenwerkingsverband van overheden, bedrijven en kennisinstellingen binnen de Stedendriehoek Apeldoorn, Deventer en Zutphen, werkt aan het versterken van de duurzame, economische ontwikkeling van de regio. Kiwa is sinds de start betrokken bij Cleantech Regio en startte onlangs met twee pilots rondom het vervangen van aardgas door waterstof bij lokale bedrijven: de stoomcursus “Elektrificatie en waterstof voor bedrijven” en een energiescan bij Autoschadebedrijf De Wilde in Vaassen.

Het doel van Cleantech Regio is om de economie van de regio te verduurzamen en te innoveren, zodat er meer werkgelegenheid ontstaat en de leefomgeving verbetert. Daarbij richt Cleantech Regio zich onder meer op zoals duurzame energie, circulaire economie, mobiliteit en gebouwde omgeving. Een aantal concrete voorbeelden van projecten van Cleantech Regio zijn het verduurzamen van bedrijventerreinen, het stimuleren van elektrisch rijden en het ontwikkelen van nieuwe technologieën op het gebied van duurzame energie.

Waardevouchers

In het kader van het project Cleantech Regio Deal moeten industriële grootverbruikers van aardgas in de regio worden gestimuleerd om over te stappen op duurzamere energiebronnen, zoals waterstof. Kiwa heeft hiervoor waardevouchers ontwikkeld, waarmee MKB-bedrijven in de regio worden ondersteund bij hun verduurzamingsvraagstukken. Dit heeft geleid tot twee pilots, gebaseerd op een inventarisatie van actuele hulpvragen van bedrijven.

Stoomcursus waterstof

De eerste van die twee pilots is Kiwa’s stoomcursus “Elektrificatie en waterstof voor bedrijven”. Tijdens deze cursus werden deelnemers aan het denken gezet over de aanpassingen en investeringen die elektrificatie en het vervangen van aardgas voor waterstof vergen. Deelnemers leerden tijdens de cursus meer over de mogelijkheden voor elektrificatie bij bedrijven. Hoewel de focus lag op verduurzaming met behulp van waterstof passeerden ook andere energiedragers de revue, zodat deelnemers naar huis gingen met voldoende kennis om een gedegen keuze te kunnen maken voor de meest geschikte opties voor verduurzaming van hun bedrijfsprocessen.

Energiescan

Een van de waardevouchers werd besteed aan een energiescan bij Autoschadebedrijf De Wilde in Vaassen. Hierin werd geanalyseerd welke energievormen De Wilde momenteel gebruikt voor zijn bedrijfsprocessen. Op basis daarvan wordt onderzocht welke processen energie-efficiënter gemaakt kunnen worden en hoe de resterende energievraag duurzaam ingevuld kan worden, met waterstof óf met andere duurzame alternatieven. Uit de pilot bij De Wilde is gebleken dat het bedrijf meerdere goede mogelijkheden heeft om in 2050 volledige duurzaam te zijn.

Meer info

Bekijk onderstaande video’s voor meer info over Kiwa’s cursus “Elektrificatie en waterstof voor bedrijven”. Het eerste filmpje focust op de rol die waterstof bij industriële processen kan spelen als duurzame vervanger van aardgas. In het tweede filmpje wordt de energietransitie in de industrie wat breder bekeken en wordt meer verteld over de voordelen om industriële processen te elektrificeren.