24 mei 2022

Kiwa inspecteert belangeloos brandveiligheid opvang Oekraïense vluchtelingen

Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al ruim vier miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. Nederland biedt inmiddels onderdak aan bijna zestigduizend geregistreerde Oekraïense vluchtelingen. Regelmatig moeten hiervoor noodopvangvoorzieningen worden gerealiseerd. Zo verbouwde de gemeente Nissewaard een leegstaand kantoorgebouw in Spijkenisse in recordtijd tot een tijdelijke opvang. Met belangeloze hulp van onder meer Kiwa, dat kosteloos het brandmeld- en ontruimingsalarmsysteem van de opvanglocatie inspecteerde.

Om te kunnen dienen als opvangvoorziening moet de gebruiksfunctie van het voormalige kantoorgebouw van zorginstelling Parnassia Groep, aan de P.J. Bliekstraat in Spijkenisse, eerst worden aangepast van kantoor- naar logiesfunctie. ‘Het gaat om een pand van vier woonlagen waar 150 opvangplekken worden gerealiseerd voor vluchtelingen uit Oekraïne’, vertelt Edwin van Troost, manager operations brandmeld- en ontruimingsalarmsystemen bij Kiwa FSS. ‘De opvang op deze locatie is tijdelijk en afhankelijk van de ontwikkelingen in Oekraïne. De bewoners komen over vier tot zes weken naar deze locatie.’

Grenswaarde

‘Het gebouw bestaat uit een kelder, begane grond en twee verdiepingen’, vervolgt Van Troost. ‘De kelder is in gebruik als parkeergarage. De oppervlakte ligt onder de grenswaarde voor de gebruikersfunctie “Besloten overige gebruiksfunctie voor het stallen van motorvoertuigen”, zoals gesteld in het Bouwbesluit 2012. Voor de parkeergarage wordt geen brandmeldinstallatie geëist en die valt daarom buiten het werkingsgebied van het Programma van Eisen. Het pand is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie.’

Initiële inspectie

Edwin van Troost vertelt hoe Kiwa bij de totstandkoming van de noodopvang betrokken raakte. ‘We zijn benaderd door Peter van den Akker, die namens de Gemeente Nissewaard de regie voerde over het project. Hij heeft namens de gemeente Rotterdam ook de directie gevoerd voor de inspecties en certificering van Rotterdam Ahoy en is dus geen onbekende voor ons. Aangezien er veel druk op het project stond, was de eerste vraag hoe snel wij een initiële inspectie konden uitvoeren.’

Kosteloos

Dat was snel, zo bleek. ‘Op 12 mei voerde inspecteur Corné Klem een tusseninspectie uit en op maandag 16 mei 2022 vervolgde Dirk Lak de initiële inspectie. ‘Aan de installatie zelf zijn geen afwijkingen geconstateerd. Het administratieve deel van de inspectie is nog niet afgerond, omdat tekeningen, schema’s en dergelijke nog niet gereed waren.’ De inspecties worden door Kiwa kosteloos uitgevoerd. ‘We zijn blij dat we op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan een (brand)veilige huisvesting voor deze vluchtelingen.’

Opvang Oekraïense vluchtelingen.jpg