12 juni 2019

Kiwa R2B reikt Inspectiecertificaat uit aan aannemerscombinatie Four Care voor de nieuwbouw van het Amphia Ziekenhuis te Breda

Aannemerscombinatie Four Care (Trebbe, Van Wijnen, ENGIE Services en Unica) hebben het  Inspectiecertificaat Bouwkundige Brandveiligheid van inspectie-instelling Kiwa R2B ontvangen. Daarmee is het Amphia Ziekenhuis het eerste Nederlandse ziekenhuis en het eerste omvangrijke bouwwerk die deze belangrijke certificering krijgt.

​Op voordracht van de betrokken Directievoerders van de nieuwbouw (Jan Willem Klein Poelhuis en Richard Vorst) is er bij het ontwerpproces gekozen om de bouwkundige brandveiligheid al af te stemmen op de eisen die in het toekomstige Bouwbesluit (BBL) worden gesteld aan zaken zoals rookwerendheid.

Ruim drie jaar is er door Kiwa R2B samengewerkt met de aannemerscombinatie en overige betrokkenen om dit prachtige bouwwerk (ca. 80.000 m2) brandveilig te maken: installatietechnisch (sprinkler, brandmeld, ontruiming, blusgas) maar nu dan ook bouwkundig. Harold Hendriksen, Unit Manager bij Kiwa R2B, overhandigde het inspectiecertificaat aan Frank Brekelmans, Projectdirecteur Bouw.

Frank Brekelmans is trots op het bereiken van dit resultaat. Het ziekenhuis is op 3 juni 2019 opgeleverd met een naar verhouding zeer gering aantal opleverpunten. Een resultaat om trots op te zijn.

Het intensieve bouwkundige inspectieproces heeft hieraan bijgedragen. Van beoordeling van de uitgangspunten, controle van het ontwerp tot veelvuldige inspecties op locatie gedurende de bouwfase. Dit alles op basis van het VIVB inspectieschema dat binnenkort voor accreditatie wordt aangeboden.

v.l.n.r.: Richard Vorst, Frank Brekelmans, Harold Hendriksen HHh en Gerard van Boxtel.