23 juli 2020

Kwaliteitsborger Toets+Bouw loopt voorop met BRL 5019-certificaat

Hoewel nog onzeker is wanneer de Wet Kwaliteitsborging (Wkb) exact in werking treedt, besloot Toets+Bouw nú al te gaan voor certificering volgens het KOMO-procescertificaat BRL 5019 ‘Kwaliteitsborging voor het bouwen’. De Bossche kwaliteitsborger ontving het certificaat op 23 juli 2020 uit handen van Jan Koers, programmamanager Wkb bij Kiwa.

In de Wet Kwaliteitsborging is geregeld dat een gebouw niet alleen moet voldoen aan het bouwplan, maar ook aan het Bouwbesluit. Hierop moet worden toegezien door een onafhankelijke kwaliteitsborger. De Wkb bevat eisen en regels waaraan een kwaliteitsborger moet voldoen om een bouwwerk te kunnen én mogen beoordelen. Om aan te tonen dat er inderdaad gewerkt wordt volgens de eisen uit de Wkb, moet de kwaliteitsborger gebruik maken van een erkend instrument. Het KOMO Instrument Kwaliteitsborging (KIK) is zo’n instrument. Hierin is onder meer vastgelegd dat kwaliteitsborgers moeten beschikken over een BRL 5019-certificaat, de richtlijn voor kwaliteitsborging bij het bouwen.

Ondernemen!

‘Als het gaat om de Wet Kwaliteitsborging zijn er twee soorten bedrijven’, zegt Jan Koers. ‘Bedrijven die afwachten tot de wet in werking is getreden en dan wel zien wat er op hen af komt. En bedrijven die doen wat een ondernemer zou moeten doen: ondernemen! Die bedrijven zien kansen en willen onderdeel zijn van de ontwikkelingen die de markt met zich meebrengt.’ Volgens Koers is tijdens het certificeringstraject meer dan duidelijk geworden dat Toets+Bouw tot die laatste categorie behoort. ‘Toets+bouw wil een toonaangevend controlebureau zijn. En dat laten ze nu zien door niet alleen mee te lopen, maar voorop te lopen en bij te dragen in de ontwikkelingen. Zo geven ze kleur aan de markt!’

Uitdaging

Volgens Marco Keijzer, directeur bij Toets+Bouw, was de wens van zijn bedrijf om met het oog op de Wkb een professionaliseringsslag te maken de directe aanleiding voor de BRL 5019-certificering. ‘Binnen de TAG Holding, waarvan Toets+Bouw onderdeel is, hebben we al ruim zestig jaar ervaring met toetsen en inspecteren. Toch was het een uitdaging om vanuit onze bestaande systemen en werkprocessen om te schakelen naar de BRL 5019-systematiek. De kennis en ervaring hadden we natuurlijk in huis, maar hoe vlieg je zo’n nieuw proces aan?’ Om tot een certificeerbaar systeem te komen, schakelde Toets+Bouw een externe adviseur in. Ook werd er een web-based kwaliteitshandboek ontwikkeld. ‘Tijdens de Kiwa-audits zijn er nog enkele aanpassingen doorgevoerd, met uiteindelijk als resultaat een certificaat. En daar zijn we trots op!’

Kwestie van doen

Nu Toets+Bouw aantoonbaar werkt volgens de eisen uit de Wkb, kan het bedrijf actief de boer op met het toetsen van bouwprojecten volgens de BRL 5019-systematiek. Keijzer: 'Momenteel zijn wij bezig met het promoten van Toets+Bouw bij diverse aannemers, ontwikkelaars en architecten. Een viertal aannemers heeft afgelopen weken al aangegeven dat zij pilots willen gaan draaien. Naar verwachting zullen wij ons eerste project binnenkort in Alphen aan den Rijn gaan starten. Het is nu een kwestie van doen!’

Meer informatie over Toets+Bouw vindt u op www.toetsplusbouw.nl. Alles over de BRL 5019 leest u op de productpagina BRL 5019.