12 maart 2019

WKKGZ-update Mijn Keurmerk voor zorg-zzp’ers

Kiwa heeft Mijn Keurmerk, de norm voor zzp’ers in de zorg, geactualiseerd. Naar aanleiding van recent gewijzigde wetgeving is Mijn Keurmerk aangepast op basis van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ). Hiermee dekt de Kiwa-norm alle WKKGZ-eisen af en kunnen zelfstandige zorgprofessionals aantonen dat ze staan voor kwaliteit in zorg.

Uiterlijk 1 december aanstaande moeten zorg-zzp’ers voldoen aan de nieuwe eisen. Kiwa informeert bestaande houders van Mijn Keurmerk binnenkort over de nieuwe WKKGZ-eisen en hoe specifieke onderdelen daarvan kunnen worden aangetoond. Houders van Kiwa’s kwaliteitskeurmerk in de zorg kunnen hiervoor gebruik maken van het Mijn Keurmerk-portal, waar bewijzen 24/7 online aan het persoonlijke dossier toegevoegd kunnen worden. Publicatie van de vernieuwde Mijn Keurmerk-norm volgt spoedig op de website van Mijn Keurmerk en Kiwa.

Mijn Keurmerk volgt WKKGZ
In de WKKGZ heeft de overheid vastgelegd wat goede zorg is en wat er moet gebeuren als mensen hierover klachten hebben. Omdat kwaliteitsborging van zzp’ers in de zorg steeds belangrijker is - niet alleen voor opdrachtgevers, maar ook voor zorgverzekeraars, gemeenten en andere stakeholders - volgt Kiwa’s Mijn Keurmerk de WKKGZ. Zo werd in 2017 het onderdeel ‘Klachten en geschillen’ als eis opgenomen.

Altijd up-to-date dossier
Het kwaliteitskeurmerk Mijn Keurmerk bestaat sinds 2009 en telt intussen ruim vierduizend deelnemers. Omdat Kiwa geen enkel belang heeft binnen de zorgsector is Mijn Keurmerk onafhankelijk. Het dossier van Mijn Keurmerk-bezitters wordt minimaal eens per jaar getoetst op geldigheid. Documenten die verschillend per zzp’er maandelijks verlopen, zoals een Verklaring Omtrent Gedrag, worden vóór de datum einde geldigheid gecontroleerd zodat het dossier altijd up-to-date documenten bevat.

Kijk voor meer informatie op www.mijnkeurmerk.nl.