Klantcase: EPS Nederland en Kiwa op het gebied van circulariteit

Nederlands eerste certificaat gebaseerd op de uitgangspunten van circulair ondernemen is door Kiwa uitgereikt aan EPS Nederland. Wilt u weten wat het certificaat Prestatieladder Circulair voor uw ondernemen kan betekenen? Bekijk dan deze video.

Wilt u meer weten over circulair ondernemen?

Organisaties die een traject starten om circulair te ondernemen komen in aanmerking voor het Kiwa-certificaat “Prestatieladder Circulair”. Het certificaat richt zich op de inrichting van het managementsysteem en hoe dat aanhaakt op de principes van circulair ondernemen. Meer weten?

Lees verder

Infographic: Circulair Ondernemen

Bedrijven die actief stappen zetten richting duurzaamheid worden in veelal positieve schijnwerpers gezet. Met de Prestatieladder Circulair certificaat wordt benadrukt dat uw bedrijf actief werkt aan het terugdringen van grondstoffengebruik en tegelijkertijd aan een betere wereld. Dit certificaat is voor bedrijven die willen verkondigen dat ze voldoen aan de uitgangspunten van circulair ondernemen. In de infographic ‘Demonstrate the circularity of your organization’ wordt het belang van (aantoonbaar) circulair ondernemerschap uitgelicht.

Bekijk de infographic