Circulariteit is trending, maar wat is het eigenlijk?

Tijdens het webinar behandelen de Kiwa experts op het gebied van circulair ondernemen meerdere thema’s. Vragen als ‘Past circulariteit bij mijn onderneming?’, ‘Wat is de toegevoegde waarden van circulair ondernemen?’ en ‘Komt mijn bedrijf in aanmerking voor het certificaat Prestatieladder Circulair?’ komen aan bod. 

Infographic: Circulair Ondernemen

Bedrijven die actief stappen zetten richting duurzaamheid worden in veelal positieve schijnwerpers gezet. Met de Prestatieladder Circulair certificaat wordt benadrukt dat uw bedrijf actief werkt aan het terugdringen van grondstoffengebruik en tegelijkertijd aan een betere wereld. Dit certificaat is voor bedrijven die willen verkondigen dat ze voldoen aan de uitgangspunten van circulair ondernemen. In de infographic ‘Demonstrate the circularity of your organization’ wordt het belang van (aantoonbaar) circulair ondernemerschap uitgelicht.

Bekijk de infographic