26 oktober 2012

BRL 2401 tot en met 3 december 2012 ter kritiek

BRL 2401 "Voorspanstaal" is herzien aangezien de vigerende beoordeling richtlijn niet meer voldoet aan de eisen die worden gesteld aan beoordelingsrichtlijnen. E.e.a. betekent dat de BRL niet meer slechts naar een norm verwijst maar expliciet vermeldt aan welke eisen moet worden voldaan en met welke bepalingsmethoden dat kan worden aangetoonde. Daarnaast sluit deze BRL beter aan op de internationale normen voor bepalingsmethoden en op de in ontwikkeling zijnde Europese productnorm voor voorpanstaal de FprEN10138 delen 1 t/m 4.

De BRL is tot en met 3 december 2012 ter kritiek gepubliceerd.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met:

Kiwa
Evert Smit
Tel.: +31 (0)88 998 46 65
E-mail: evert.smit@kiwa.nl