10 oktober 2012

BRL 9313 tot en met 5 november 2012 ter kritiek

BRL 9313 "Zand uit dynamische wingebieden" is tot en met 5 november 2012 ter kritiek gepubliceerd.

Belangrijkste wijzigingen:

  1. Monsterneming voor chloridebepaling wordt aangepast; jaarlijkse verificaties door de certificatie-instelling.
  2. Certificering van op- en overslaglocaties waarbij zand met een erkende kwaliteitsverklaring kan worden opgebulkt.
  3. In plaats van het certificaat voor zoet zand en het deelcertificaat A en B voor zout en ontzilt zand, worden nu 5 typen certificaten onderscheiden, waarmee voor de afnemer direct duidelijk is of het zout zand betreft en of het afkomstig is van een tussenopslaglocatie.

Voor zout zand (dat beperkt toepasbaar is):

  • een certificaat voor zout zand afkomstig uit maritieme wingebieden (“Niveau I”)
  • een certificaat voor zout zand geleverd uit een vaste op- en overslaglocatie (“Niveau II”)

Voor zoet of ontzilt zand (dat vrij toepasbaar is):

  • een certificaat voor ontzilt zand (“Niveau III”)
  • een certificaat voor zoet of ontzilt zand geleverd uit een vaste op- en overslaglocatie (“Niveau IV”)
  • een certificaat voor zoet zand uit niet-maritieme wingebieden (“Niveau V”)

Toelichting

Aanpassing van de huidige BRL 9313 is gewenst m.b.t. de kwaliteitsborging van het ontzilten van zand. 
Onderzoek naar aanleiding van enkele recente projecten waar zand is geleverd dat onvoldoende was ontzilt, heeft geleid tot een aanpassing van de monsternemingsmethodiek zoals die wordt toegepast bij de bepaling van het chloridegehalte en tot aanscherping van het toezicht hierop d.m.v. een jaarlijks verificatieonderzoek door de certificatie-instelling.

Daarnaast speelt in het kader het Besluit bodemkwaliteit de invulling van de ketenverantwoordelijkheid. 
Er is behoefte aan een verdere reikwijdte van het BRL 9313 certificaat, zodat onder certificaat kan worden geleverd vanuit een op- en overslaglocatie, die kan bestaan uit een of meer depots (nat of droog), waar zand van dezelfde milieuhygiënische kwaliteit wordt opgebulkt. Met de mogelijkheid te leveren tot op het werk, inclusief tussenopslag, wordt de leveringsketen tot aan toepassing van het zand gedekt en kan de afnemer beschikken over een sluitend bewijsmiddel.

 

Meer informatie en kritiek

U kunt uw eventuele commentaar op de nieuwe BRL 9313 schriftelijk tot 5 november 2012 indienen en richten aan Robert Haarsma

E-mail: robert.haarsma@kiwa.nl
Tel.: +31 (0)88 998 44 18

Downloads

Download de BRL