18 april 2013

BRL 1148 en BRL 1153 ter kritiek gepubliceerd tot en met 30 mei 2013

Het College van Deskundigen Kunststoffen in de GWW van Kiwa heeft de:

  • BRL 1148 “Aanleg van afdichtingslagen met zand-bentonietpolymeergel mengsel inclusief combinatieafdichtingen” en
  • BRL 1153 “Productie van zand-bentonietpolymeergel mengsel”

Vrijgegeven ter kritiek.

Het toepassingsgebied van deze beoordelingsrichtlijnen heeft betrekking op productie en verwerking van zand-bentonietpolymeergel mengsel. De BRL 1148 (versie 1998) is gesplitst in een productiedeel (BRL 1153) en een procesdeel (BRL 1148).

De kritiekperiode loopt tot en met 30 mei 2013.

Meer informatie en kritiek

Jack de Groot 
Unit Infrastructuur en Mobiliteit 
Postbus 70, 2280 AB Rijswijk 
Tel +31 (0)88 998 44 50 
E-mail: jack.de.groot@kiwa.nl

Downloads

Download hier BRL 1148 

Download hier BRL 1153