28 november 2013

BRL K21008-02 vastgesteld per 1 december 2013

Vaststelling BRL-K21008/02 "Rotational moulded polyethylene (PE) tanks, with or without spill containers for the above ground storage of chemicals" per 1 december 2013.

In BRL-K21008/02 zijn de eisen ten aanzien van rotatie gegoten PE tanks met of zonder bijbehorende opvangbak opgenomen. Deze tanks zijn geschikt voor de opslag van chemicaliën. De eisen voor de opslagtanks zijn gebaseerd op NEN-EN 13575.

De wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn op het punt van de chemische bestendigheid uitgewerkt en tegelijkertijd zijn een aantal kleine wijzigingen doorgevoerd. Ook is het wijzigingsblad geïntegreerd in het document.

Meer informatie

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met:

Dhr. A.R. Ramchandani (arr@kiwa.nl, tel. +31 (0)88 998 46 07). 
Kiwa Nederland B.V. 
Postbus 70 
2280 AB Rijswijk

Downloads

Download hier de BRL