• BRL 2017 ter kritiek gepubliceerd

  1 juli 2021

  U vindt hier het concept KOMO proces BRL 2017 “Thermoplastische kunststof putten voor rioolstelsels” (2021-05-21). Bekijk de aanpassingen.

  Lees meer
 • Wijzigingsbladen BRL’s Gaskeur 2020 bindend verklaard

  14 juni 2021

  Lees meer
 • BRL K22007 bindend verklaard

  11 juni 2021

  BRL K22007 Prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase is bindend verklaard per 10 juni 2021.

  Lees meer
 • WB BRL 5606 en WB BRL 5607 ter kritiek gepubliceerd

  28 mei 2021

  Voor BRL 5606 “Kunststofleidingsystemen van PE-X voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen”  en BRL 5607 “Kunststofleidingsystemen van PE-RT voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen” zijn bijgaande wijzigingsbladen ter kritiek uitgebracht.

  Lees meer
 • BRL-K17301 ter kritiek gepubliceerd

  27 mei 2021

  BRL-K17301, richtlijn voor “pijpleidingen van PVC voor het transport van drinkwater en ongezuiverd water”, is tot en met 05-07-2021 ter kritiek gepubliceerd. Deze richtlijn vervangt BRL-K17301 met de datum 15-09-2017.

  Lees meer
 • BRL K17701 bindend verklaard

  12 mei 2021

  De aangepaste BRL K17701 “verdelers voor verwarming” is bindend verklaard per 7 mei 2021. In bijgaande aangepaste BRL is de warmtewisselaar uit het vorige wijzigingsblad opgenomen en zijn de wijzigingen t.a.v. de 50 jaar levensduur opgenomen.

  Lees meer
 • BRL 2803 ter kritiek gepubliceerd

  20 april 2021

  BRL 2803 bevat eisen en bepalingsmethoden geldend voor kitproducten ten behoeve van voegafdichting tussen gevelelementen (binnen of buiten), gevelelementen (enkelvoudige voeg) of delen van een bouwwerk.

  Lees meer
 • BRL 2367 ter kritiek gepubliceerd

  7 april 2021

  Per 7 april 2021 is BRL 2367 gepubliceerd ter kritiek. De BRL beschrijft eisen en bepalingsmethoden voor bestratingsproducten (straatstenen, tegels, banden, daktegels en grastegels) vervaardigd van geopolymeerbeton of alkalisch geactiveerd beton.

  Lees meer
 • BRL K22007 ter kritiek gepubliceerd

  29 maart 2021

  BRL K22007 bevat de eisen en bepalingsmethoden voor de productie van prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase en de plaatsing van de prefab meterkasten voor plaatsing in de ruwbouwfase.

  Lees meer
 • Overgangstermijn op nieuwe BRL 9313 is verlengd tot 1 april 2021

  4 februari 2021

  De Nationale beoordelingsrichtlijn BRL 9313 “Zand uit dynamische wingebieden” is in 2019 volledig herzien en m.i.v. 9 juni 2020 in werking getreden. Deze beoordelingsrichtlijn vervangt de BRL 9313 versie uit 2012 met wijzigingsblad van 2015.

  Lees meer
 • Montagevoorschriften van BRL’s GASTEC QA 19, 72, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 zijn bindend verklaard

  3 februari 2021

  Met ingang van 1/2/2021 zijn de montagevoorschriften van de BRL’s GASTEC QA 19, 83-1, 83-3, -4 en -5, 138, 166 en 199 bindend verklaard. Voor 6 mei 2021 moeten de huidige certificaten zijn omgezet.

  Lees meer
 • BRL’s GASTEC QA 174, 175 en 195 zijn bindend verklaard

  3 februari 2021

  Met ingang van 1/2/2021 zijn de BRL’s GASTEC QA 174, 175 en 195 bindend verklaard. Voor 6 mei 2021 moeten de huidige certificaten zijn omgezet.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad bij BRL 1015 Gevelsysteem met droog gestapelde baksteen gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 2 december 2020 is een wijzigingsblad bij BRL 1015 gepubliceerd. Er geldt een overgangstermijn tot 1 juni 2021. Certificaten welke op de vorige versie van de BRL zijn afgegeven verliezen per 1-6-2021 hun geldigheid.

  Lees meer
 • Herziene BRL 2360 Straatbaksteen gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 20 november 2020 is de herziene versie van BRL 2360 gepubliceerd. Bekijk hier de belangrijkste wijzigingen.

  Lees meer
 • Wijzigingsbladen betonnen bestratingsproducten gepubliceerd

  1 februari 2021

  Per 15 januari 2021 zijn wijzigingsbladen gepubliceerd bij de BRL-en 2312 (betonstraatstenen), BRL 2313 (betontegels), BRL 2314 (betonbanden), BRL 2315 (daktegels van beton), BRL 2317 (waterdoorlatende bestratingselementen) en BRL K11001 (grasbetontegels).

  Lees meer
 • BRL-K14016 is ingetrokken

  29 januari 2021

  BRL-K14016 is ingetrokken per 1 januari 2021. De HC is ingebouwd in sanitaire badmengkranen en wordt daar getest. Voor de andere modellen zijn oplossingen die praktischer zijn.

  Lees meer
 • Wijzigingen in BRL'en 2021

  29 januari 2021

  Een Beoordelingsrichtlijn (BRL) is een pakket van eisen waaraan een product of dienst kan voldoen om een zekere garantie van kwaliteit en wettigheid aan te tonen. Wanneer wij een nieuwe BRL invoeren of wanneer een BRL wijzigt, dan publiceren wij dit in dit overzicht van wijzigingen (over 2021).

  Lees meer
 • BRL-K656 gepubliceerd ter kritiek

  21 december 2020

  Met ingang van 21 december 2020 is een herziene versie van BRL-K656 ter kritiek gepubliceerd. BRL-K656 bevat de eisen voor een productcertificaat voor ‘Warmtewisselaars bestemd voor het indirect verwarmen van drinkwater’.

  Lees meer
 • BRL 1411 ter kritiek gepubliceerd

  17 december 2020

  Bijgevoegd vindt u concept KOMO proces BRL 1411 “Buisdrainage en Veenweideinfiltratie” dd 2020-12-17. Deze BRL is uitgebreid met specifieke eisen voor de toepassing van infiltratiesystemen in veenweidegebieden.

  Lees meer
 • BRL K17701 gepubliceerd ter commentaar

  10 december 2020

  BRL K17701 “verdelers voor verwarming” is aangepast voor een levensduur van 50 jaar op verzoek van een vraag uit de markt.

  Lees meer