• BRL K21009-02 bindend verklaard

  20 mei 2012

  BRL-K21009/02 d.d. 2012-05-15 "Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof tanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën" is bindend verklaard per 15 mei 2012 door Kiwa N.V. en is nu beschikbaar voor certificatie.

  Lees meer
 • Wijzigingblad BRL-K17504/02 bindend verklaard

  29 mei 2012

  Met ingang van 22 mei 2012 is voor de verlening van het Kiwa keur bindend verklaard het wijzigingsblad voor de Beoordelingsrichtlijn BRL- K17504/02 “Vulkanised rubber products for cold and hot drinking water applications”.

  Lees meer
 • Concept BRL 2801 “Beglazingskit” ter kritiek tot en met 9 juli 2012

  7 juni 2012

  Na aanpassing van BRL 2801 “Beglazingskit”aan de huidige europese normen is de BRL 2801 door het CvD “Vlakglas vastgesteld op 31-05-2012. Aansluitend hierop bieden wij de BRL 2801 aan ter kritiek t/m 9 juli 2012.

  Lees meer
 • BRL 52250 bindend verklaard

  12 juni 2012

  BRL 52250 "Kunsstofleidingsystemen voor de berging en infiltartie van hemelwater" is bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 4321 is tot en met 16 juli 2012 ter kritiek gepubliceerd

  12 juni 2012

  BRL 4321 “Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen” is tot en met 16 juli 2012 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • BRL 14015-02 bindend verklaard per 15 juli 2012

  9 juli 2012

  Deze beoordelingsrichtlijn zal door Kiwa worden gehanteerd in samenhang met het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, waarin de algemene spelregels van Kiwa bij certificatie zijn vastgelegd.

  Lees meer
 • BRL 1014 “Gipsblokken” bindend verklaard

  1 augustus 2012

  Naar aanleiding van onder andere de herziening van NEN-EN 12859, is BRL 1014 aangepast en op 11 juli 2012 aanvaard door de HCB.

  Lees meer
 • BRL 0503 per 21 juli 2012 bindend verklaard

  1 augustus 2012

  Om aansluiting te houden op gewijzigde normen zoals de NEN 6008, NEN-EN 10080, NEN EN 13670 en NEN EN 1992-1-1+NB heeft aanpassing van de BRL 0503 plaatsgevonden.

  Lees meer
 • BRL 2815 bindend verklaard

  1 augustus 2012

  Op 21 juni 2012 heeft Kiwa de beoordelingsrichtlijn BRL 2815 “Wandconstructies opgebouwd uit betonnen stapelblokken” bindend verklaard.

  Lees meer
 • BRL 5223 is tot en met 15 september 2012 ter kritiek gepubliceerd

  1 augustus 2012

  BRL 5223 “Doucheputten en –goten met een waterloze stankafsluiter” is tot en met 15 september 2012 ter kritiek gepubliceerd.

  Lees meer
 • ONTWERP-BRL 2342 en ONTWERP-BRL 2344 tot en met 30 augustus 2012 ter kritiek

  2 augustus 2012

  Per 1 augustus 2012 heeft Kiwa de Ontwerp Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2342 “Mestbassins en Afdekkingen voor Mestbassins” en de Ontwerp Beoordelingsrichtlijn BRL 2344 ter kritiek gepubliceerd. De kritiekperiode loopt tot uiterlijk 30 augustus 2012.

  Lees meer
 • Gewijzigde BRL 4321 per 2 januari 20123 vastgesteld

  16 januari 2013

  Gewijzigde BRL 4321 “Droge afwerkvloeren met geprefabriceerde vloerelementen” is vastgesteld.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4101 deel 1 per 15 oktober 2012 vastgesteld

  16 januari 2013

  Herziene BRL 4101 deel 1 “Gevelbekleding met panelen: algemene eisen” is per 15 oktober 2012 vastgesteld.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4101 deel 4 per 18 december 2012 vastgesteld

  16 januari 2013

  Herziene BRL 4101 deel 4 “Gevelbekleding met panelen: eisen voor decoratieve platen met thermohardende harsen” is per 18 december 2012 vastgesteld.

  Lees meer
 • Herziene BRL 4101 deel 9 per 13 november 2012 vastgesteld

  16 januari 2013

  Herziene BRL 4101 deel 9 “Vlakke vezelcementplaten voor gevelbekleding” is per 13 november 2012 vastgesteld.

  Lees meer
 • Wijzigingsblad BRL K901-03 vastgesteld en opgenomen in de BRL

  16 januari 2013

  Op 14 september 2012 is wijzigingsblad BRL-K901/03 definitief gesteld. Het wijzigingsblad is opgenomen in de BRL-K901/03 van 15 oktober 2011.

  Lees meer
 • Drievoudig Isolatie Glas nu ook met KOMO

  12 augustus 2012

  In samenwerking met verschillende marktpartijen is door Kiwa een nieuwe beoordelingsrichtlijn, de BRL 2207 HR3® “zonwerend en/of warmtereflecterend drievoudig glas voor thermische isolatie” ontwikkeld. Gelijktijdig met deze BRL 2207 wordt het geregistreerde keurmerk “HR3®” geïntroduceerd.

  Lees meer
 • BRL 0506 bindend verklaard

  27 augustus 2012

  BRL 0506 “Stekken en doorkoppelbakken” d.d. 26 juli 2012 is per 26 juli 2012 aanvaard door Stichting KOMO.

  Lees meer
 • BRL 5217 deel A en B ter kritiek tot en met 8 oktober 2012

  29 augustus 2012

  Het toepassingsgebied is een renovatietechniek voor afvoersystemen van afvalwater onder vrij verval. Het is van toepassing voor de volgende afvoersystemen:

  Lees meer
 • Wijzigingsbladen KOMO BRL 5605/5606/5607/5610/5611 bindend verklaard

  5 september 2012

  De wijzigingsbladen voor de KOMO BRL 5605/5606/5607/5610/5611 serie “Kunststofleidingsystemen bestemd voor verwarmingsinstallaties: radiatoraansluitingen” zijn bindend verklaard per 7 juni 2012.

  Lees meer