23 september 2016

Met ingang van 23 september 2016 is BRL 5077 ter kritiek gepubliceerd

BRL 5077 stelt eisen aan de milieuhygiënische kwaliteit van:

  • vooraf vervaardigde geopolymeerbeton producten en 
  • geopolymeerbeton voor ter plaatse gestorte producten, in het kader van het Besluit bodemkwaliteit. 

Op basis van BRL 5077 zullen NL-BSB certificaten afgegeven worden. 
De BRL stelt geen civieltechnische eisen aan met geopolymeerbeton geproduceerde producten.

De beoordelingsmethode in BRL 5077 is gelijk aan die van bijvoorbeeld BRL 5070 voor vooraf vervaardigde betonproducten. 

Meer informatie en commentaar:

U kunt uw commentaar op BRL 5077 tot en met 11 november 2016 richten aan:

Kiwa Nederland B.V.
T.a.v. de heer B. van der Vegte
E: Bart.van.der.Vegte@kiwa.nl
T: +31 (0)88-998 4436

Download

 BRL 5077 ter kritiek