5 december 2017

BRL K14037 bindend verklaard

BRL K14037 voor ‘Membrane filtration elements for the treatment and/or production of drinking water’ is bindend verklaard per 21 november 2017.

Met deze BRL is bereikt dat vanaf nu voor de membraanfiltratie-elementen, die voorheen op basis van de Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening beoordeeld werden, de standaard BRL-procedure conform het Kiwa Regelement voor Certificatie 2017 gevolgd wordt. In 2018 wordt voor de bestaande certificaten die nu onder BRL K14037 komen te vallen een herbeoordeling uitgevoerd. Deze beoordeling zal (deels) gebaseerd zijn op de informatie van de certificaathouder en de klant en de controle daarvan tijdens het reguliere inspectiebezoek.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Mevrouw N .Kramer
Nathalie.Kramer@kiwa.nl
T +31 (0)88 988 4656

Downloads

BRL K14037 bindend