1 oktober 2018

BRL-K14014 bindend verklaard

Met ingang van 12 juli 2018 is BRL-K14014 ‘Onderhoud en testen watermeters’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL-K14014 d.d. 31 maart 2010.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Download

BRL-K14014-Onderhoud-en-testen-watermeters-bindend.pdf