23 maart 2018

BRL K14020 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 20 maart 2018 is een herziene versie van BRL K14020 ter kritiek gepubliceerd. 
BRL K14020 bevat de eisen voor een procescertificaat voor ‘Kwaliteitsgestuurd onderhoud aan pompinstallaties en gemalen.

Deze nieuwe BRL bevat:

• verwijzingen zodat deze BRL aansluit op het Kiwa Reglement voor Certificatie 2017
• verwijzingen zodat deze BRL aansluit op de accreditatie eisen volgens NEN-EN-ISO 17065

Indienen van kritiek

Het College van Deskundigen Waterketen (CWK) rekent een kritiektermijn van 6 weken vanaf de datum van deze publicatie ter kritiek. Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp-beoordelingsrichtlijn binnen de aangegeven termijn via onderstaand formulier per e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. J.J.C. van der Westen
dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4584

Downloads

BRL K14020 concept ontwerp NL (pdf)
BRL K14020 commentaar formulier (doc)