8 oktober 2018

BRL-K21009/03 bindend verklaard

Met ingang van 1 oktober 2018 is BRL-K21009/03 ‘Stationaire, drukloze, gelaste, enkelwandige of dubbelwandige thermoplastische kunststof opslagtanks voor de bovengrondse opslag van chemicaliën tot ten hoogste 100 m³’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL-K21009/02 versie 2012-05-11 met wijzigingsblad versie 2012-12-15 en wijzigingsblad versie 2015-03-15

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
dhr. Jaco Peters
E Jaco.Peters@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4674

Download

BRL-K21009-03-bindend.pdf