15 oktober 2018

BRL-K607 bindend verklaard

For English version, see below.

Met ingang van 10 oktober 2018 is BRL-K607 ‘Sanitaire kranen; instelbare mengkranen’ bindend verklaard.

Deze beoordelingsrichtlijn vervangt BRL-K607/04 d.d. 1 februari 2012.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
dhr. E.J. Mooyman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Download

BRL-K607-NL.pdf

 

BRL-K607 declared binding

 

As of October 10, 2018 BRL-K607 ‘Sanitary tapware; mechanical mixers’ has been declared binding.

This guideline replaces BRL-K607/04 dated February 1, 2012.

More information

For more information, please contact:

Kiwa Netherlands
Mr E.J. Mooyman
E dwp.cla@kiwa.nl
T +31 (0)88 998 4479

Download

BRL-K607-EN.pdf